Muita tutkintojaDeutsches Internationales Abiturin lisäksi lukiossamme voi suorittaa myös seuraavia muita tutkintoja:

  • YT: ruotsin kielen koe sekä suomi toisena kielenä ylioppilastutkinnon erillisenä kokeena
  • Latinum: latinan kielen tutkinto
  • CAE: Cambridge Certificate of Advanced English
  • DELF: Diplôme d'Etudes en Langue Française
  • CERTILINGUA: CertiLingua label of excellence for plurilingual, European and international competences

YT: ruotsin kielen koe ylioppilastutkinnon erillisenä kokeena
Lukion viimeisellä luokalla opiskelijat voivat suorittaa erillisenä kokeena suomalaisen ylioppilastutukinnon ruotsin kielen keskipitkän tai pitkän oppimäärän mukaisen kokeen sekä suomen toisena kielenä. He saavat suorituksestaan erillisen todistuksen, eikä se ole osa varsinaista Deutsches Internationales Abitur -tutkintoa.

Latinum: latinan kielen tutkinto
Latinum on näyttö latinan kielen taidosta. Siihen kuuluu latinan alkuperäistekstien käännöksiä poliittisen puheen, filosofian tai historiankirjoituksen aloilta, mikä edellyttää kieliopillista ja kielellistä varmuutta ja roomalaisen antiikin tietämystä. Saksan korkeakouluissa on noin 120 oppiainetta tai erityisoppiainetta, joiden opinto- ja tutkintovaatimuksissa kysytään latinaa. DSH:ssa näitä tietoja voi hankkia valinnaisen latinan tunneilla 8. luokasta alkaen. Latinum-tutkinnon voi tavallisimmin suorittaa 11. luokalla päättökokeiden yhteydessä.

CAE: Cambridge Certificate of Advanced English
Lukio tarjoaa opiskelijoille viimeisen lukiovuoden syksyllä valmennuskurssin Cambridge Certificate of Advanced English -kielitutkintoa varten. Kurssia on yksi tunti viikossa. CAE on standardisoitu ja kansainvälisesti tunnustettu kielitutkinto, jonka Helsingissä järjestää Finnbrit (Finnish-British Society, Suomalais-Brittiläinen yhdistys).

Valmennuskurssin tavoitteena on tutustuttaa kandidaatit tutkintokriteereihin sekä kokeen kulkuun. Tarkoituksena on myös harjoitella kokeessa käytettäviä tehtävätyyppejä, jotta kandidaatit osaavat käyttää koeajan mahdollisimman tehokkaasti ja jotta he saisivat parhaat mahdolliset tulokset.

DELF: Diplôme d'Etudes en Langue Française
DELF scolaire -kielitutkinto on kansainvälisesti tunnustettu Ranskan opetusministeriön virallinen ranskan kielitutkinto, joka on myös sovitettu eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon (CEFR). Kokeita hallinnoi ranskalainen France Education International -järjestö, ja ne soveltuvat opiskelijoille, jotka eivät puhu ranskaa äidinkielenään.

DELF scolaire -tutkintokokonaisuus koostuu kokeista, jotka vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen neljää ensimmäistä taitotasoa (A2–B2) ja jotka voidaan suorittaa toisistaan riippumatta. Jokaisella tasolla testataan neljää kielenkäyttötaitoa: kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, kirjallista ilmaisua ja suullista ilmaisua. Kokeet pidetään yhtenä päivänä.

Saksalaisen koulun opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua taitotasojen A2, B1 ja B2 DELF scolaire -kielikokeisiin 10. ja 12. luokan kevätlukukaudella.
DELF scolaire on nuorille suunnattu versio aikuisille tarkoitetusta DELF-kielidiplomista. Tutkinnon vaikeusaste on samantasoinen, mutta toisin kuin ”normaaleissa” DELF-kokeissa teemat on valittu nuoria silmällä pitäen. Lisää tietoa DELF- ja DELF scolaire -kielitutkinnoista löytyy sivulta: https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests?langue=fr

CERTILINGUA: CertiLingua label of excellence for plurilingual, European and international competences
Lukuvuodesta 2007/2008 Saksalaisella koululla on ollut oikeus myöntää opiskelijoilleen eurooppalainen laatumerkki CertiLingua osoituksena merkittävistä ”monikielisistä, eurooppalaisista ja kansainvälisistä taidoista”. Laatumerkki luovutetaan päättötodistuksen yhteydessä. Nykyään CertiLingua-sertifikaatin voivat myöntää valikoidut koulut Saksassa, Belgiassa, Ranskassa, Itävallassa ja Italiassa. Laatumerkin saaminen on mahdollista kolmessa saksalaisessa ulkomaankoulussa, ja yksi näistä on Helsingin Saksalainen koulu.

Lukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua European Studies / Europakunde -kurssille sekä erilaisiin projekteihin, jotka käsittelevät EU:ta ja jotka tehdään tiimityöskentelynä muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssin sisältöön kuuluu myös osallistuminen ja osallistumisen suunnitteleminen HELIMUN-konferenssiin (Helsinki International Model United Nations).

CertiLingua-laatumerkin voivat saada opiskelijat, joilla on erinomaiset tiedot kahdessa nykykielessä (vähintään B2), kaksikieliset asiatiedot oppiaineista ja kansainvälisiä taitoja.