OpettajatHelsingin Saksalaisen koulun opettajat 9.8.2019 lähtien.

Nimien jäljessä on lyhenne, joita käytetään esimerkiksi lukujärjestyksissä. 

AALTONEN, Aino (AAL)
luokanopettaja, alakoulun oppilaskunta
aino.aaltonen(at)dsh.fi

ANMOL, Dogar
erityisopettaja
anmol.dogar(at)dsh.fi

ARCHNER, Dirk (ARD)
saksalainen vararehtori
historia, talous- ja yhteiskuntatieto
dirk.archner(at)dsh.fi

AURELL, Tarja (AUR)
suomalainen vararehtori
tarja.aurell(at)dsh.fi   
+358 9 68506515
+358 44 3669766 

BEIER, Judith (BEJ)
luokanopettaja

BOOST, Michael (BOM)
matematiikka, fysiikka
michael.boost(at)dsh.fi

BORRUSCH, Sylvia (BOR)
kuvataide, matematiikka
PQM-vastaava
sylvia.borrusch(at)dsh.fi

BÄR, Robert (BÄR)
saksa, musiikki, JuMu, lukion oppilaskunta
robert.bar(at)dsh.fi 

DIETRICH, Thomas (DIT)
rehtori
kemia, biologia
thomas.dietrich(at)dsh.fi
+358 44 0546699

DUMBRAJS, Martina (DUB)
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
martina.dumbrajs(at)dsh.fi
+358 9 68506543

EGGER, Regula (EGG)
luokanopettaja
regula.egger(at)dsh.fi

EKSTRÖM, Severi (PFE)
musiikki, JuMu
severi.ekstrom(at)dsh.fi

FAY, Malcolm
englanti äidinkielenä

FISCHER, Anna-Maria (FIS)
saksa, historia, kotitalous
osaamiskeskus
anna-maria.fischer(at)dsh.fi 

FISCHER, Lioba (FIL)
esiopetus, Lauttasaari
lioba.fischer(at)dsh.fi

FISCHER, Matti (FIM)
uskonto ev.lut

FLORATH, Oona
englanti

FÖTZSCH, Sylke (FÖS)
matematiikka, fysiikka
sylke.fotzsch(at)dsh.fi

GASSEN, Hege (GAS)
luokanopettaja
hege.gassen(at)dsh.fi

GIENAPP, Jana (GIE)
englanti, saksa, uskonto
jana.gienapp(at)dsh.fi  

GLODDE, Juliana (GLO)
luokanopettaja 
juliana.glodde(at)dsh.fi

HAVU, Isto (HAV)
matematiikka, tietotekniikka, IT-tuki
isto.havu(at)dsh.fi  
+358 9 68506519

HEIM, Kristina (HEI)
luokanopettaja
kristina.heim(at)dsh.fi

HEIMONEN, Anna-Sofia (HEA)
ev.lut uskonto
anna-sofia.heimonen(at)dsh.fi

HELAMAA, Olli (HEL)
luokanopettaja
olli.helamaa(at)dsh.fi
+358 44 7761537

HIRCHE-JEBENS, Judith (HIR)
esikoulu, Saksalainen kirkko
judith.hirche-jebens(at)dsh.fi

HYNNINEN, Taru (HYN)
ruotsi
taru.hynninen(at)dsh.fi

HÄKKINEN, Ria (HÄK)
kuvataide
ria.hakkinen(at)dsh.fi 

KERB, Helmut (KER)
maantiede, englanti
helmut.kerb(at)dsh.fi

KOISTINEN, Heike (KOH)
ranska, filosofia
heike.koistinen(at)dsh.fi 

LAIKARI, Birgit (LAI)
liikunta, ranska
birgit.laikari(at)dsh.fi  
+358 44 0109088

LASSMANN-KLEE, Elina (LKL)
äidinkieli ja kirjallisuus
elina.lassmann-klee(at)dsh.fi

LESKELÄ, Maarit (LEM)
alakoulun rehtori, luokat 1-5 ja esiopetus
maarit.leskela(at)dsh.fi
+358 40 0567597

LIERTZ, Uta-Maria (LIE)
latina, katolinen uskonto
uta-maria.liertz(at)dsh.fi  

LIISANANTTI, Harriet (LII)
luokanopettaja, koulutusvastaava (ReFo, Schilf)
harriet.liisanantti(at)dsh.fi

LINGEMANN, Ute (LIU)
luokanopettaja
ute.lingemann(at)dsh.fi 

LIPPONEN, Ingrid (LIP)
luokanopettaja, saksa
ingrid.lipponen(at)dsh.fi

LUOMA, Hannele (LUO)
suomi vieraana kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
tukiopetuksen koordinaattori
hannele.luoma(at)dsh.fi  

LÄHTEENMÄKI, Kim (LÄT)
luokanopettaja, 1B-luokan valintakoe
kim.lahteenmaki(at)dsh.fi  

MANNER, Marja (MAR)
historia, elämänkatsomustieto
marja.manner(at)dsh.fi

MARTALOG, Natalia (MAN)
venäjä äidinkielenä
natalia.martalog(at)dsh.fi  

MENZFELD, Maxi (MEN)
kemia, saksa, DFU-koordinaattori
maxi.menzfeld(at)dsh.fi

MIKKONEN, Kati (MIK)
suomi vieraana kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
kati.mikkonen(at)dsh.fi  

MÜHLBERGER-RICKERT, Nicola (NIM)
saksa, englanti, elämänkatsomustieto
nicola.muhlberger-rickert(at)dsh.fi  

MÄHÖNEN, Heini (MÄH)
historia, yhteiskuntaoppi
heini.mahonen(at)dsh.fi

NEVALAINEN, Mikael (NEV)
liikunta
mikael.nevalainen(at)dsh.fi  
+358 44 010 9086

NIKAMO, Vladimir (NIV)
ortodoksinen uskonto
vladimir.nikamo(at)dsh.fi  

NIKULAINEN, Tiina (NIK)
liikunta, terveystieto
tiina.nikulainen(at)dsh.fi  
+358 44 0109087

ONNERTZ, Peter (ONN)
biologia, liikunta
peter.onnertz(at)dsh.fi

POSNIEN, Felix (POF)
matematiikka, kemia, historia
felix.posnien(at)dsh.fi

PREISSLER, Susanne (PRE)
saksa, uskonto
susanne.preissler(at)dsh.fi

PÄIVÄRINTA, Ines (PÄI)
saksa, historia
ines.paivarinta(at)dsh.fi

RAHKONEN, Elina (RAE)
maantieto, biologia
elina.rahkonen(at)dsh.fi

RESCALLI, Susanna (RES)
englanti, saksa, venäjä
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
susanna.rescalli(at)dsh.fi

RUPPEL, Henrika (RHE)
englanti, yläkoulun oppilaskunta
henrika.ruppel(at)dsh.fi  

RUPPEL, Joonas (RUP)
bänditoiminta
joonas.ruppel(at)dsh.fi  

SAARINEN, Satu (SAA)
äidinkieli ja kirjallisuus, kotisivut
satu.saarinen(at)dsh.fi 

SCHLEGEL, Heike (SLE)
luokanopettaja
heike.schlegel(at)dsh.fi

SCHRADER, Marko (SCM)
biologia, maantieto, terveystieto, IT-tuki
marko.schrader(at)dsh.fi

SCHUBERT, Kristina (SCH)
luokanopettaja 
kristina.schubert(at)dsh.fi

SILVENTOINEN, Annina (SIL)
ruotsi, suomi vieraana kielenä
annina.silventoinen(at)dsh.fi

SOPANEN, Sanna (SOP)
englanti, kansainvälisyysasiat
sanna.sopanen(at)dsh.fi  

SOTANIEMI, Noora (SON)
erityisopettaja
noora.sotaniemi(at)dsh.fi  

SUORSA, Saidi (SUS)
erityisopettaja
saidi.suorsa(at)dsh.fi  

TORVINEN,Kathrin (TOR)
luokanopettaja
kathrin.torvinen(at)dsh.fi

TUTTAS, Michael (TUM)
matematiikka, fysiikka
michael.tuttas(at)dsh.fi

UUSITALO, Jenni (UUS)
luokanopettaja
jenni.uusitalo(at)dsh.fi

VARJOKALLIO, Asta (VAK)
ruotsi, yläkoulun koordinaattori
asta.varjokallio(at)dsh.fi

VARTIAINEN, Liisa (VAR)
äidinkieli ja kirjallisuus
liisa.vartiainen(at)dsh.fi

VERTAINEN-ZIMMEL, Paula (VER)
luokanopettaja
paula.vertainen-zimmel(at)dsh.fi

VIRTANEN, Pia (VIR)
alakoulun apulaisrehtori, luokanopettaja
pia.virtanen(at)dsh.fi 

WADLE, Milena (WAD)
matematiikka, fysiikka, IT-ryhmä
milena.wadle(at)dsh.fi

WEIHE-VÄLIKYLÄ, Sinikka (WES)
luokanopettaja
sinikka.weihe-valikyla(at)dsh.fi

WITTMANN, Stefan (WIS)
englanti, maantiede
lukion koordinaattori
stefan.wittmann(at)dsh.fi

WOLFF, Vera (WOV)
saksa, historia, saksan kielen ainevastaava (DaF)
vera.wolff(at)dsh.fi