OpettajatHelsingin Saksalaisen koulun opettajat 1.8.2022 lähtien.

Nimien jäljessä on lyhenne, joita käytetään esimerkiksi lukujärjestyksissä. 

AALTONEN, Aino (AAL)
luokanopettaja, alakoulun oppilaskunta
aino.aaltonen(at)dsh.fi

VON AHLEN, Ebba (AHE)
luokanopettaja
ebba.von.ahlen(at)dsh.fi

ALBÄCK, Elina (ALE)
maantieto, biologia
elina.rahkonen(at)dsh.fi

ARCHNER, Dirk (ARD)
historia, talous- ja yhteiskuntatieto
mediakoordinaattori
dirk.archner(at)dsh.fi

BEIER, Judith (BEJ)
luokanopettaja
judith.beier(at)dsh.fi

BÄR, Robert (BÄR)
saksa, musiikki, Jumu, lukion oppilaskunta
robert.bar(at)dsh.fi 

BÖTTINGER, Florian (BÖF)
saksalainen vararehtori
maantiede, englanti
florian.bottinger(at)dsh.fi
+358 45 8728629

CARL, Annette (ANC)
rehtori 
saksa, liikunta
annette.carl(at)dsh.fi

DUMBRAJS, Martina (DUB)
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
martina.dumbrajs(at)dsh.fi
+358 40 1587312

EGGER, Regula (EGG)
esikoulu, Lauttasaari 
regula.egger(at)dsh.fi
+358 44 7685062

EKSTRÖM, Severi (EKS)
musiikki, Jumu
severi.ekstrom(at)dsh.fi

FAY, Malcolm (FAM)
englanti äidinkielenä

FELSNER, Meike (FEM)
saksa, englanti
meike.felsner(at)dsh.fi

FISCHER, Anna-Maria (FIS)
saksa, historia, kotitalous
anna-maria.fischer(at)dsh.fi 

FLORATH, Oona (FLO)
saksa, elämänkatsomustieto
oona.florath(at)dsh.fi

GASSEN, Hege (GAS)
erityisopettaja, 
kouluavustajakoordinointi,
esikouluyhteistyö
hege.gassen(at)dsh.fi
+358 44 4914291

GIENAPP, Jana (GIE)
englanti, ev.lut. uskonto
jana.gienapp(at)dsh.fi  

GRAFE, Maria (GRM)
luokanopettaja
maria.grafe(at)dsh.fi

HARTMANN, Dirk (HAD)
matematiikka
dirk.hartmann(at)dsh.fi

HAVU, Isto (HAV)
tietojenkäsittely, IT-tuki
isto.havu(at)dsh.fi  
+358 9 68506519

HELAMAA, Olli (HEL)
luokanopettaja
olli.helamaa(at)dsh.fi
+358 44 7761537

HIRCHE-JEBENS, Judith (HIR)
esikoulu, Saksalainen seurakunta
judith.hirche-jebens(at)dsh.fi

HOFFMANN, Kristin (HOK)
luokanopettaja
kristin.hoffmann(at).dsh.fi

HYNNINEN, Taru (HYN)
ruotsi, digitutor
taru.hynninen(at)dsh.fi

HÄKKINEN, Ria (HÄK)
kuvataide, kerhot
ria.hakkinen(at)dsh.fi 

KERB, Helmut (KER)
maantiede, englanti,
talous- ja yhteiskuntatieto
helmut.kerb(at)dsh.fi

KESSIN, Melanie (SSI)
luokanopettaja
melanie.kessin(at)dsh.fi

KIVINIEMI, Elsi
ev.lut. uskonto
elsi.kiviniemi(at)dsh.fi

KOISTINEN, Heike (KOH)
ranska, filosofia
heike.koistinen(at)dsh.fi 

KÖSSLER, Veronika (KOV)
saksa, ruotsi
veronika.kossler(at)dsh.fi

LAIKARI, Birgit (LAI)
liikunta, ranska
birgit.laikari(at)dsh.fi  
+358 44 0109088

LAMBERTUS, Renko (LAR)
matematiikka, saksa
renko.lambertus(at)dsh.fi

LIERTZ, Uta-Maria (LIE)
latina, kat. uskonto
uta-maria.liertz(at)dsh.fi  
+358 44 7567193

LIISANANTTI, Harriet (LII)
luokanopettaja
harriet.liisanantti(at)dsh.fi

LIPPONEN, Ingrid (LIP)
saksa, alakoulun saksan kielen koordinaattori
ingrid.lipponen(at)dsh.fi

LUOMA, Hannele (LUO)
suomen kieli ja kirjallisuus,
arviointivastaava
hannele.luoma(at)dsh.fi  
+358 41 5021646

LÄHTEENMÄKI, Kim (LÄH)
luokanopettaja, 1B-luokan valintakoe
kim.lahteenmaki(at)dsh.fi  

MANNER, Marja (MAR)
historia, elämänkatsomustieto
marja.manner(at)dsh.fi

MARTALOG, Natalia (MAN)
venäjä äidinkielenä
natalia.martalog(at)dsh.fi

MEYN, Tina (MET)
ev.lut. uskonto
tina.meyn(at)dsh.fi

MIKKONEN, Kati (MIK)
suomen kieli ja kirjallisuus
kati.mikkonen(at)dsh.fi  

MÄHÖNEN, Heini (MÄH)
historia
heini.mahonen(at)dsh.fi

MÄLKKI, Anu (MAU)
suomalainen vararehtori,
opettajien henkilöstövastaava
anu.malkki(at)dsh.fi
+358 44 7923429

NACHTIGALL, Lucas (NAL)
luokanopettaja, DFU-koordinaattori,
alakoulun koordinaattori
lucas.nachtigall(at)dsh.fi

NEVALAINEN, Mikael (NEV)
liikunta
mikael.nevalainen(at)dsh.fi  
+358 44 010 9086

NIKAMO, Vladimir (NIV)
ortod. uskonto
vladimir.nikamo(at)dsh.fi  

NIKULAINEN, Tiina (NIK)
liikunta, terveystieto
tiina.nikulainen(at)dsh.fi  
+358 44 0109087

OFFERMANN, Mari (OFM)
suomen kieli ja kirjallisuus
mari.offermann(at)dsh.fi
+358 44 9017107

ONNERTZ, Peter (ONN)
biologia, liikunta
PQM-vastaava
peter.onnertz(at)dsh.fi
+358 44 7210074

PAUL, Ruth (PAR)
saksa, historia
saksan kielen ainevastaava (DaF)
ruth.paul(at)dsh.fi

PEUNA, Kalle (PEK)
matematiikka, fysiikka
kalle.peuna(at)dsh.fi

POSNIEN, Felix (POF)
matematiikka, kemia, historia
felix.posnien(at)dsh.fi

PÄIVÄRINTA, Ines (PÄI)
saksa, historia
lukion koordinaattori
ines.paivarinta(at)dsh.fi

REICH, Jan (REJ)
matematiikka, fysiikka
jan.reich(at)dsh.fi

RESCALLI, Susanna (RES)
venäjä
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
susanna.rescalli(at)dsh.fi
+358 44 7761528

RISTIKANKARE, Aino (RAI)
ruotsi, suomen kieli ja kirjallisuus
aino.ristikankare(at)dsh.fi

RUPPEL, Henrika (RHE)
englanti, historia,
yläkoulun oppilaskunta
henrika.ruppel(at)dsh.fi  
+358 44 7811522

SAARINEN, Satu (SAA)
suomen kieli ja kirjallisuus
satu.saarinen(at)dsh.fi 

SCHLEGEL, Heike (SLE)
luokanopettaja
heike.schlegel(at)dsh.fi

SCHRADER, Marko (SCM)
biologia, maantieto
marko.schrader(at)dsh.fi
+358 40 1921101

SCHÜSSLER, Dirk (SCD)
kuvataide, englanti
dirk.schussler(at)dsh.fi

SCHULTE, Pia (SCP)
luokanopettaja
pia.schulte(at)dsh.fi

SOPANEN, Sanna (SOP)
englanti, yhteiskuntaoppi
sanna.sopanen(at)dsh.fi

SOTANIEMI, Noora (SON)
oppilashuollosta vastaava apulaisrehtori,
erityisopettaja
noora.sotaniemi(at)dsh.fi  
+358 44 7685068

TOIKKO, Anni (TOA)
suomen kieli ja kirjallisuus
anni.toikko(at)dsh.fi

TORVINEN,Kathrin (TOR)
alakoulun rehtori (luokat 1-5 ja 
esiopetus), käsityö
kathrin.torvinen(at)dsh.fi
+358 44 2221173

TUTTAS, Michael (TUM)
matematiikka, fysiikka
michael.tuttas(at)dsh.fi

UUSITALO, Jenni (UUS)
luokanopettaja
jenni.uusitalo(at)dsh.fi

VARJOKALLIO, Asta (VAK)
ruotsi, yläkoulun koordinaattori
asta.varjokallio(at)dsh.fi

VARTIAINEN, Liisa (VAR)
suomen kieli ja kirjallisuus
liisa.vartiainen(at)dsh.fi

VERTAINEN-ZIMMEL, Paula (VER)
luokanopettaja
paula.vertainen-zimmel(at)dsh.fi

WEIHE-VÄLIKYLÄ, Sinikka (WEI)
luokanopettaja, koulutusvastaava (ReFo, SchiLf),
kotisivut
sinikka.weihe-valikyla(at)dsh.fi
+358 44 7540146

ZACHARIAS, Alexander (ZAA)
matematiikka, kemia
alexander.zacharias(at)dsh.fi