OpettajatHelsingin Saksalaisen koulun opettajat 1.8.2021 lähtien.

Nimien jäljessä on lyhenne, joita käytetään esimerkiksi lukujärjestyksissä. 

AALTONEN, Aino (AAL)
luokanopettaja, alakoulun oppilaskunta
aino.aaltonen(at)dsh.fi

AIRAKSINEN-BJÖRKLUND, Raija (ABR)
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
raija.airaksinen-bjorklund(at)dsh.fi

ARCHNER, Dirk (ARD)
historia, talous- ja yhteiskuntatieto
mediakoordinaattori
dirk.archner(at)dsh.fi

BEIER, Judith (BEJ)
luokanopettaja
judith.beier(at)dsh.fi

BÄR, Robert (BÄR)
saksa, musiikki, JuMu, lukion oppilaskunta
robert.bar(at)dsh.fi 

BÖTTINGER, Florian (BÖF)
saksalainen vararehtori
maantiede, englanti, tietotekniikka
florian.bottinger(at)dsh.fi
+358 45 8728629

CARL, Annette (ANC)
rehtori 
saksa, liikunta
annette.carl(at)dsh.fi

DUMBRAJS, Martina (DUB)
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
martina.dumbrajs(at)dsh.fi
+358 40 1587312

EGGER, Regula (EGG)
luokanopettaja
regula.egger(at)dsh.fi
+358 44 7685062

EKSTRÖM, Severi (EKS)
musiikki, JuMu
severi.ekstrom(at)dsh.fi

FAY, Malcolm (FAM)
englanti äidinkielenä

FISCHER, Anna-Maria (FIS)
saksa, historia, kotitalous
anna-maria.fischer(at)dsh.fi 

FISCHER, Lioba (FIL)
esiopetus, Kindergarten ry, Lauttasaari
lioba.fischer(at)dsh.fi

FISCHER, Matti (FIM)
uskonto ev.lut
matti.fischer(at)dsh.fi

FLORATH, Oona (FLO)
englanti, saksa, elämänkatsomustieto
oona.florath(at)dsh.fi

FORSMAN, Pia (FOR)
alakoulun apulaisrehtori (luokat 1-5),
luokanopettaja
pia.forsman(at)dsh.fi 
+358 41 5478545

GASSEN, Hege (GAS)
erityisopettaja
hege.gassen(at)dsh.fi
+358 44 4914291

GIENAPP, Jana (GIE)
englanti, uskonto
jana.gienapp(at)dsh.fi  

HARTMANN, Dirk (HAD)
matematiikka
dirk.hartmann(at)dsh.fi

HAVU, Isto (HAV)
matematiikka, tietotekniikka, IT-tuki
isto.havu(at)dsh.fi  
+358 9 68506519

HELAMAA, Olli (HEL)
luokanopettaja
olli.helamaa(at)dsh.fi
+358 44 7761537

HIRCHE-JEBENS, Judith (HIR)
esikoulu, Saksalainen seurakunta
judith.hirche-jebens(at)dsh.fi

HOFFMANN, Kristin (HOK)
luokanopettaja
kristin.hoffmann(at).dsh.fi

HYNNINEN, Taru (HYN)
ruotsi, digitutor
taru.hynninen(at)dsh.fi

HÄKKINEN, Ria (HÄK)
kuvataide
ria.hakkinen(at)dsh.fi 

KERB, Helmut (KER)
maantiede, englanti,
talous- ja yhteiskuntatieto
helmut.kerb(at)dsh.fi

KESSIN, Melanie (SSI)
luokanopettaja
melanie.kessin(at)dsh.fi

KIVINIEMI, Elsi
uskonto
elsi.kiviniemi(at)dsh.fi

KOISTINEN, Heike (KOH)
ranska, filosofia
heike.koistinen(at)dsh.fi 

KÖSSLER, Veronika (KOV)
saksa
veronika.kossler(at)dsh.fi

LAIKARI, Birgit (LAI)
liikunta, ranska
birgit.laikari(at)dsh.fi  
+358 44 0109088

LIERTZ, Uta-Maria (LIE)
latina, elämänkatsomustieto
uta-maria.liertz(at)dsh.fi  
+358 44 7567193

LIISANANTTI, Harriet (LII)
luokanopettaja, koulutusvastaava (ReFo, Schilf)
harriet.liisanantti(at)dsh.fi

LIPPONEN, Ingrid (LIP)
saksa, alakoulun saksan kielen koordinaattori
ingrid.lipponen(at)dsh.fi

LUOMA, Hannele (LUO)
suomalainen vararehtori
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
arviointivastaava
hannele.luoma(at)dsh.fi  
+358 41 5021646

LÄHTEENMÄKI, Kim (LÄH)
luokanopettaja, 1B-luokan valintakoe
kim.lahteenmaki(at)dsh.fi  

MANNER, Marja (MAR)
historia, elämänkatsomustieto
marja.manner(at)dsh.fi

MARTALOG, Natalia (MAN)
venäjä äidinkielenä
natalia.martalog(at)dsh.fi  

MENZFELD, Maxi (MEN)
kemia, saksa, DFU-koordinaattori
maxi.menzfeld(at)dsh.fi

MIKKONEN, Kati (MIK)
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
kati.mikkonen(at)dsh.fi  

MÄHÖNEN, Heini (MÄH)
historia, yhteiskuntaoppi
heini.mahonen(at)dsh.fi

MÄKELÄ, Heidi (MÄK)
luokanopettaja
heidi.makela(at)dsh.fi

MÄLKKI, Anu (MAU)
erityisopettaja
opettajien henkilöstövastaava
anu.malkki(at)dsh.fi
+358 44 7923429

NACHTIGALL, Lucas (NAL)
luokanopettaja
lucas.nachtigall(at)dsh.fi

NEVALAINEN, Mikael (NEV)
liikunta
mikael.nevalainen(at)dsh.fi  
+358 44 010 9086

NIKAMO, Vladimir (NIV)
uskonto, ort.
vladimir.nikamo(at)dsh.fi  

NIKULAINEN, Tiina (NIK)
liikunta, terveystieto
tiina.nikulainen(at)dsh.fi  
+358 44 0109087

ONNERTZ, Peter (ONN)
biologia, liikunta
PQM-vastaava
peter.onnertz(at)dsh.fi
+358 44 7210074

PAUL, Ruth (PAR)
saksa, englanti, historia
saksan kielen ainevastaava (DaF)
ruth.paul(at)dsh.fi

PEUNA, Kalle (PEK)
matematiikka, fysiikka
kalle.peuna(at)dsh.fi

POSNIEN, Felix (POF)
matematiikka, kemia, historia
felix.posnien(at)dsh.fi

PREISSLER, Susanne (PRE)
saksa, uskonto, kat.
susanne.preissler(at)dsh.fi

PÄIVÄRINTA, Ines (PÄI)
saksa, historia
lukion koordinaattori
ines.paivarinta(at)dsh.fi

RAHKONEN, Elina (RAE)
maantieto, biologia
elina.rahkonen(at)dsh.fi

REICH, Jan (REJ)
matematiikka, fysiikka
jan.reich(at)dsh.fi

RESCALLI, Susanna (RES)
englanti, venäjä
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
susanna.rescalli(at)dsh.fi
+358 44 7761528

RUPPEL, Henrika (RHE)
englanti, yläkoulun oppilaskunta
henrika.ruppel(at)dsh.fi  
+358 44 7811522

SAARINEN, Satu (SAA)
äidinkieli ja kirjallisuus, kotisivut
satu.saarinen(at)dsh.fi 

SCHLEGEL, Heike (SLE)
luokanopettaja
heike.schlegel(at)dsh.fi

SCHRADER, Marko (SCM)
biologia, maantieto, IT-tuki
marko.schrader(at)dsh.fi
+358 40 1921101

SCHÜSSLER, Dirk (SCD)
kuvataide, englanti
dirk.schussler(at)dsh.fi

SCHULTE, Pia (SCP)
luokanopettaja
pia.schulte(at)dsh.fi

SILVENTOINEN, Annina (SIL)
ruotsi, suomi toisena kielenä,
äidinkieli ja kirjallisuus
annina.silventoinen(at)dsh.fi

SOPANEN, Sanna (SOP)
englanti, kansainvälisyysasiat
sanna.sopanen(at)dsh.fi

SOTANIEMI, Noora (SON)
erityisopettaja
noora.sotaniemi(at)dsh.fi  
+358 44 7685068

TOIKKO, Anni (TOA)
äidinkieli ja kirjallisuus
anni.toikko(at)dsh.fi

TORVINEN,Kathrin (TOR)
alakoulun apulaisrehtori (luokat 1-5),
käsityö
kathrin.torvinen(at)dsh.fi
+358 44 2221173

TUTTAS, Michael (TUM)
matematiikka, fysiikka
michael.tuttas(at)dsh.fi

UUSITALO, Jenni (UUS)
luokanopettaja
jenni.uusitalo(at)dsh.fi

VARJOKALLIO, Asta (VAK)
ruotsi, yläkoulun koordinaattori
asta.varjokallio(at)dsh.fi

VARTIAINEN, Liisa (VAR)
äidinkieli ja kirjallisuus
liisa.vartiainen(at)dsh.fi

VERTAINEN-ZIMMEL, Paula (VER)
luokanopettaja
paula.vertainen-zimmel(at)dsh.fi
+358 44 9017107

WEIHE-VÄLIKYLÄ, Sinikka (WEI)
luokanopettaja
sinikka.weihe-valikyla(at)dsh.fi
+358 44 7540146

ZACHARIAS, Alexander (ZAA)
matematiikka, kemia
alexander.zacharias(at)dsh.fi