OpettajatHelsingin Saksalaisen koulun opettajat 1.8.2022 lähtien.

Nimien jäljessä on lyhenne, joita käytetään esimerkiksi lukujärjestyksissä. 

AALTONEN, Aino (AAL)
luokanopettaja, alakoulun oppilaskunta
aino.aaltonen(at)dsh.fi

VON AHLEN, Ebba (AHE)
luokanopettaja
ebba.vahlen(at)dsh.fi

ARCHNER, Dirk (ARD)
historia, talous- ja yhteiskuntatieto
mediakoordinaattori
dirk.archner(at)dsh.fi

BEIER, Judith (BEJ)
luokanopettaja
judith.beier(at)dsh.fi

BÄR, Robert (BÄR)
saksa, musiikki, JuMu, lukion oppilaskunta
robert.bar(at)dsh.fi 

BÖTTINGER, Florian (BÖF)
saksalainen vararehtori
maantiede, englanti
florian.bottinger(at)dsh.fi
+358 45 8728629

CARL, Annette (ANC)
rehtori 
saksa, liikunta
annette.carl(at)dsh.fi

DUMBRAJS, Martina (DUB)
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
martina.dumbrajs(at)dsh.fi
+358 40 1587312

EGGER, Regula (EGG)
luokanopettaja
regula.egger(at)dsh.fi
+358 44 7685062

EKSTRÖM, Severi (EKS)
musiikki, JuMu
severi.ekstrom(at)dsh.fi

FAY, Malcolm (FAM)
englanti äidinkielenä

FELSNER, Meike (FEM)
saksa, englanti
meike.felsner(at)dsh.fi

FISCHER, Anna-Maria (FIS)
saksa, historia, kotitalous
anna-maria.fischer(at)dsh.fi 

FLORATH, Oona (FLO)
saksa, elämänkatsomustieto
oona.florath(at)dsh.fi

GASSEN, Hege (GAS)
erityisopettaja, 
kouluavustajakoordinointi,
esikouluyhteistyö
hege.gassen(at)dsh.fi
+358 44 4914291

GIENAPP, Jana (GIE)
englanti, uskonto
jana.gienapp(at)dsh.fi  

GRAFE, Maria (GRM)
luokanopettaja
maria.grafe(at)dsh.fi

HARTMANN, Dirk (HAD)
matematiikka
dirk.hartmann(at)dsh.fi

HAVU, Isto (HAV)
tietotekniikka, IT-tuki
isto.havu(at)dsh.fi  
+358 9 68506519

HELAMAA, Olli (HEL)
luokanopettaja
olli.helamaa(at)dsh.fi
+358 44 7761537

HIRCHE-JEBENS, Judith (HIR)
esikoulu, Saksalainen seurakunta
judith.hirche-jebens(at)dsh.fi

HOFFMANN, Kristin (HOK)
luokanopettaja
kristin.hoffmann(at).dsh.fi

HYNNINEN, Taru (HYN)
ruotsi, digitutor
taru.hynninen(at)dsh.fi

HÄKKINEN, Ria (HÄK)
kuvataide, kerhot
ria.hakkinen(at)dsh.fi 

KERB, Helmut (KER)
maantiede, englanti,
talous- ja yhteiskuntatieto
helmut.kerb(at)dsh.fi

KESSIN, Melanie (SSI)
luokanopettaja
melanie.kessin(at)dsh.fi

KIVINIEMI, Elsi
uskonto
elsi.kiviniemi(at)dsh.fi

KOISTINEN, Heike (KOH)
ranska, filosofia
heike.koistinen(at)dsh.fi 

KÖSSLER, Veronika (KOV)
saksa, ruotsi
veronika.kossler(at)dsh.fi

LAIKARI, Birgit (LAI)
liikunta, ranska
birgit.laikari(at)dsh.fi  
+358 44 0109088

LAMBERTUS, Renko (LAR)
matematiikka, saksa
renko.lambertus(at)dsh.fi

LIERTZ, Uta-Maria (LIE)
latina, kat.uskonto
uta-maria.liertz(at)dsh.fi  
+358 44 7567193

LIISANANTTI, Harriet (LII)
luokanopettaja
harriet.liisanantti(at)dsh.fi

LIPPONEN, Ingrid (LIP)
saksa, alakoulun saksan kielen koordinaattori
ingrid.lipponen(at)dsh.fi

LUOMA, Hannele (LUO)
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
arviointivastaava
hannele.luoma(at)dsh.fi  
+358 41 5021646

LÄHTEENMÄKI, Kim (LÄH)
luokanopettaja, 1B-luokan valintakoe
kim.lahteenmaki(at)dsh.fi  

MANNER, Marja (MAR)
historia, elämänkatsomustieto
marja.manner(at)dsh.fi

MARTALOG, Natalia (MAN)
venäjä äidinkielenä
natalia.martalog(at)dsh.fi  

MIKKONEN, Kati (MIK)
suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus
kati.mikkonen(at)dsh.fi  

MÄHÖNEN, Heini (MÄH)
historia
heini.mahonen(at)dsh.fi

MÄLKKI, Anu (MAU)
erityisopettaja
opettajien henkilöstövastaava
anu.malkki(at)dsh.fi
+358 44 7923429

NACHTIGALL, Lucas (NAL)
luokanopettaja, DFU-koordinaattori,
alakoulun koordinaattori
lucas.nachtigall(at)dsh.fi

NEVALAINEN, Mikael (NEV)
liikunta
mikael.nevalainen(at)dsh.fi  
+358 44 010 9086

NIKAMO, Vladimir (NIV)
uskonto, ort.
vladimir.nikamo(at)dsh.fi  

NIKULAINEN, Tiina (NIK)
liikunta, terveystieto
tiina.nikulainen(at)dsh.fi  
+358 44 0109087

ONNERTZ, Peter (ONN)
biologia, liikunta
PQM-vastaava
peter.onnertz(at)dsh.fi
+358 44 7210074

PAUL, Ruth (PAR)
saksa, historia
saksan kielen ainevastaava (DaF)
ruth.paul(at)dsh.fi

PEUNA, Kalle (PEK)
matematiikka, fysiikka
kalle.peuna(at)dsh.fi

POSNIEN, Felix (POF)
matematiikka, kemia, historia
felix.posnien(at)dsh.fi

PÄIVÄRINTA, Ines (PÄI)
saksa, historia
lukion koordinaattori
ines.paivarinta(at)dsh.fi

RAHKONEN, Elina (RAE)
maantieto, biologia
elina.rahkonen(at)dsh.fi

REICH, Jan (REJ)
matematiikka, fysiikka
jan.reich(at)dsh.fi

RESCALLI, Susanna (RES)
venäjä
opinto-ohjaus, oppilaanohjaus
susanna.rescalli(at)dsh.fi
+358 44 7761528

RISTIKANKARE, Aino (RAI)
ruotsi, äidinkieli ja kirjallisuus
aino.ristikankare(at)dsh.fi

RUPPEL, Henrika (RHE)
englanti, historia,
yläkoulun oppilaskunta
henrika.ruppel(at)dsh.fi  
+358 44 7811522

SAARINEN, Satu (SAA)
äidinkieli ja kirjallisuus, kotisivut
satu.saarinen(at)dsh.fi 

SCHLEGEL, Heike (SLE)
luokanopettaja
heike.schlegel(at)dsh.fi

SCHRADER, Marko (SCM)
biologia, maantieto
marko.schrader(at)dsh.fi
+358 40 1921101

SCHÜSSLER, Dirk (SCD)
kuvataide, englanti
dirk.schussler(at)dsh.fi

SCHULTE, Pia (SCP)
luokanopettaja
pia.schulte(at)dsh.fi

SOPANEN, Sanna (SOP)
englanti, yhteiskuntaoppi
sanna.sopanen(at)dsh.fi

SOTANIEMI, Noora (SON)
erityisopettaja
noora.sotaniemi(at)dsh.fi  
+358 44 7685068

TOIKKO, Anni (TOA)
äidinkieli ja kirjallisuus
anni.toikko(at)dsh.fi

TORVINEN,Kathrin (TOR)
alakoulun rehtori, luokat 1-5 ja 
esiopetus, käsityö
kathrin.torvinen(at)dsh.fi
+358 44 2221173

TUTTAS, Michael (TUM)
matematiikka, fysiikka
michael.tuttas(at)dsh.fi

UUSITALO, Jenni (UUS)
luokanopettaja
jenni.uusitalo(at)dsh.fi

VARJOKALLIO, Asta (VAK)
ruotsi, yläkoulun koordinaattori
asta.varjokallio(at)dsh.fi

VARTIAINEN, Liisa (VAR)
äidinkieli ja kirjallisuus
liisa.vartiainen(at)dsh.fi

VERTAINEN-ZIMMEL, Paula (VER)
luokanopettaja
paula.vertainen-zimmel(at)dsh.fi
+358 44 9017107

WEIHE-VÄLIKYLÄ, Sinikka (WEI)
luokanopettaja, koulutusvastaava (ReFo, SchiLf)
sinikka.weihe-valikyla(at)dsh.fi
+358 44 7540146

ZACHARIAS, Alexander (ZAA)
matematiikka, kemia
alexander.zacharias(at)dsh.fi