Koulun johto

Koulun johto

Rehtori, apunaan suomalainen ja saksalainen vararehtori sekä alakoulun rehtori, vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallintojohtaja toimii koulun toimitusjohtajana ja vastaa siitä, että koulurakennus, käytettävissä olevat tilat sekä tukitoiminnot luovat mahdollisimman hyvät edellytykset opetuksen järjestelyille. Toiminta suunnitellaan kiinteässä yhteistoiminnassa rehtorin kanssa.

Kokonaistoimintaa johdetaan ja eri toiminnot sovitetaan yhteen koulun johtoryhmässä, joka kokoontuu viikoittain. Siihen kuuluvat rehtori, molemmat vararehtorit, alakoulun rehtori sekä hallintojohtaja.

Koulu on käytännössä kaikessa toiminnassaan itsenäinen, ja täten opettajakunnan lisäksi koko talous-, hallinto-, ruokapalvelu- ja kiinteistöalan henkilöstö on koulun omaa väkeä.