Koulun johto ja hallinto

Koulun johto ja hallinto

Rehtori, apunaan suomalainen ja saksalainen vararehtori sekä alakoulun rehtori, vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallintojohtaja toimii koulun toimitusjohtajana ja vastaa siitä, että koulurakennus, käytettävissä olevat tilat sekä tukitoiminnot luovat mahdollisimman hyvät edellytykset opetuksen järjestelyille. Toiminta suunnitellaan kiinteässä yhteistoiminnassa rehtorin kanssa.

Kokonaistoimintaa johdetaan ja eri toiminnot sovitetaan yhteen koulun johtoryhmässä, joka kokoontuu viikoittain. Siihen kuuluvat rehtori, molemmat vararehtorit, alakoulun rehtori sekä hallintojohtaja.

Koulu on käytännössä kaikessa toiminnassaan itsenäinen, ja täten opettajakunnan lisäksi koko talous-, hallinto-, ruokapalvelu- ja kiinteistöalan henkilöstö on koulun omaa väkeä.

 • Rehtori
  Matkapuhelin: +358 44 0546699

 • Suomalainen vararehtori, korona-asiat
  Matkapuhelin: +358 44 3669766

 • Saksalainen vararehtori
  Matkapuhelin: +358 45 8728629

 • Alakoulun rehtori vs. (luokat 1-5)
  Matkapuhelin: +358 41 5478545

 • Hallintojohtaja
  Matkapuhelin: +358 50 3258323