Koulun johto

Koulun johto

Rehtori, apunaan suomalainen ja saksalainen vararehtori sekä alakoulun rehtori, vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallintojohtaja toimii koulun toimitusjohtajana ja vastaa siitä, että koulurakennus, käytettävissä olevat tilat sekä tukitoiminnot luovat mahdollisimman hyvät edellytykset opetuksen järjestelyille. Toiminta suunnitellaan kiinteässä yhteistoiminnassa rehtorin kanssa.

Kokonaistoimintaa johdetaan ja eri toiminnot sovitetaan yhteen koulun johtoryhmässä, joka kokoontuu viikoittain. Siihen kuuluvat rehtori, molemmat vararehtorit, alakoulun rehtori sekä hallintojohtaja.

Koulu on käytännössä kaikessa toiminnassaan itsenäinen, ja täten opettajakunnan lisäksi koko talous-, hallinto-, ruokapalvelu- ja kiinteistöalan henkilöstö on koulun omaa väkeä.

 • Rehtori

 • Hallintojohtaja
  Matkapuhelin: +358 50 3258323

 • Suomalainen vararehtori 31.7.2022 saakka
  Matkapuhelin: +358 41 5021646

 • Saksalainen vararehtori
  Matkapuhelin: +358 45 8728629

 • Alakoulun apulaisrehtori (luokat 1-5) 31.7.2022 saakka
  Matkapuhelin: +358 41 5478545

 • Alakoulun apulaisrehtori (luokat 1-5) 31.7.2022 saakka
  Matkapuhelin: +358 44 2221173

 • Alakoulun rehtori (luokat 1-5) 1.8.2022 alkaen
  Matkapuhelin: +358 44 2221173

 • Opettajien henkilöstövastaava
  Matkapuhelin: +358 44 7923429