Koulun johto

Koulun johto ja hallinto

Rehtori, apunaan suomalainen ja saksalainen vararehtori sekä alaluokkien johtaja, vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hallintojohtaja toimii koulun toimitusjohtajana ja vastaa siitä, että koulurakennus, käytettävissä olevat tilat sekä tukitoiminnot luovat mahdollisimman hyvät edellytykset opetuksen järjestelyille. Toiminta suunnitellaan kiinteässä yhteistoiminnassa rehtorin kanssa.

Kokonaistoimintaa johdetaan ja eri toiminnot sovitetaan yhteen koulun johtoryhmässä, joka kokoontuu viikoittain. Siihen kuuluvat rehtori, molemmat vararehtorit, alaluokkien johtaja sekä hallintojohtaja.

Koulu on käytännössä kaikessa toiminnassaan itsenäinen, ja täten opettajakunnan lisäksi koko talous-, hallinto-, ruokapalvelu- ja kiinteistöalan henkilöstö on koulun omaa väkeä.

 • Rehtori
  Matkapuhelin: +358-(0)44-054 6699

 • Suomalainen vararehtori
  Puhelin: +358-(0)9 6850 6515
  Matkapuhelin: +358-(0)44 366 9766

 • Saksalainen vararehtori
  Matkapuhelin: +358 (0)45 872 86 29

 • Alaluokkien johtaja (1-5)
  Matkapuhelin: +358-(0)50 380 9866

 • Hallintojohtaja
  Matkapuhelin: +358-(0)50-325 8323