KouluyhdistysKouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry

Kouluyhdistys Pestalozzin tarkoitus on lisätä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin molemminpuolista tuntemusta. Tätä tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Helsingin Saksalaista koulua.
 
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka on valmis edistämään yhdistyksen toimintaa ja maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa/henkilö. Yhdistys pyrkii saamaan varsinaisiksi jäsenikseen etenkin koulun oppilaiden huoltajia ja muita saksalais-suomalaisista suhteista kiinnostuneita.
 

Yhdistyksen hallitus

Kouluyhdistyksen hallituksen (Vereinsvorstand) jäseniä ovat:

Welf Zaeske (1. puheenjohtaja)
Julia Lattu (varapuheenjohtaja, esikoulu & sosiaaliasiat) 
Maria Nelskylä (lakiasiat)
Marko Rapeli (talousasiat ja markkinointi)
Sonja Semmelmayr (henkilöstöhallinto)

 

Kouluyhdistys tiedottaa jäsenilleen

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:n kevätkokous 2021 siirtyy

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa sen, että yhdistyksen kokous voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä.

 Tiedote yhdistyksen jäsenille (23.9.2016)

Pestalozzi-yhdistyksen jäsenhakemus

Sähköpostiosoite