Kouluyhdistys



Kouluyhdistys Pestalozzi Schuleverein Skolföreningen ry

Kouluyhdistys Pestalozzin tarkoitus on lisätä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin molemminpuolista tuntemusta. Tätä tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Helsingin Saksalaista koulua.
 
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka on valmis edistämään yhdistyksen toimintaa ja maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa/henkilö. Yhdistys pyrkii saamaan varsinaisiksi jäsenikseen etenkin koulun oppilaiden huoltajia ja muita saksalais-suomalaisista suhteista kiinnostuneita.
 

Yhdistyksen hallitus

Kouluyhdistyksen hallituksen (Vereinsvorstand) jäseniä ovat:

Welf Zaeske (1. puheenjohtaja)
Julia Lattu (2. puheenjohtaja ja esikoulu & sosiaaliset seikat) 
Maria Nelskylä (lakiasiat)
Marko Rapeli (talousasiat ja markkinointi)
Sonja Semmelmayr (Human Resources)

Tiedote yhdistyksen jäsenille (23.9.2016)

Pestalozzi-yhdistyksen jäsenhakemus