Kouluyhdistys



Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry

Kouluyhdistys Pestalozzin tarkoitus on lisätä saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin molemminpuolista tuntemusta. Tätä tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Helsingin Saksalaista koulua.
 
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka on valmis edistämään yhdistyksen toimintaa ja maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun. Vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa/henkilö. Yhdistys pyrkii saamaan varsinaisiksi jäsenikseen etenkin koulun oppilaiden huoltajia ja muita saksalais-suomalaisista suhteista kiinnostuneita.
 

Yhdistyksen hallitus

Kouluyhdistyksen hallituksen (Vereinsvorstand) jäseniä ovat:

Welf Zaeske (1. puheenjohtaja)
Julia Lattu (varapuheenjohtaja, esikoulu & sosiaaliasiat) 
Maria Nelskylä (lakiasiat)
Marko Rapeli (talousasiat ja markkinointi)
Sonja Semmelmayr (henkilöstöhallinto)

 

Kouluyhdistys tiedottaa jäsenilleen

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:n kevätkokous 2021 siirtyy

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa sen, että yhdistyksen kokous voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä.

 



Tiedote yhdistyksen jäsenille (23.9.2016)

Pestalozzi-yhdistyksen jäsenhakemus

Sähköpostiosoite