KoulurakennusSaksalainen koulu toimii Helsingin keskustassa Kampintorin laidalla osoitteessa Malminkatu 14. Kiinteistön rakennuksineen omistaa koulua ylläpitävä kouluyhdistys Pestalozzi.

Rakennuksen historia

Tontti siirtyi Saksalaisen koulun taustayhdistyksen omistukseen Helsingin kaupungilta vuonna 1930, jolloin paikalla oli vielä puisia rakennuksia. Koulurakennuksen peruskivi muurattiin 15.6.1932. Koulutoiminta uusissa tiloissa pääsi alkamaan 1.9.1933 jolloin käytössä oli neljä kerrosta. Rakennusta pidetiin valmistumisaikanaan tilankäytöltään modernina (arkkitehti-lehti 1933).

Vuoden 1933 jälkeen rakennusta on laajennettu moneen otteeseen. 1979 otettiin käyttöön päärakennuksen päälle rakennetut 5. ja 6. kerros. Vuonna 1999 rakennettiin pihan siiven päälle taideopetukselle 1,5 kerrossa lisää, ja samalla laajennettiin myös koulun ruokalaa. 2009 pihasiipeä korotettiin edelleen kahdella kerroksella ja pihalle ruokalan yhteyteen rakennettiin edustustila "kabinetti".

Käyttömahdollisuudet nykyään

Koulun tiloja on remontoitu moneen kertaan myös sisältä, ja nykyään käytössä ovatkin modernin tilat, joissa opetuksen asettamat vaatimukset muun muassa sähkölle, tietoverkolle ja esitystekniikalle on pitkälti huomioitu.

Yhdistelmä-luokka 607/608

Keskusta-sijainnistaa huolimatta koulun käytettävissä on varsin monipuolinen piha-alue, joka laajenee myös tontin rajojen yli naapureiden puolelle. Piha tarjoaa oppilaille erilaista tekemistä, ja myös pihan istutuksia pidetään yllä pitkin kouluvuotta.

Takapiha Jalkapallo-häkki

Myös henkilökunnalla on mahdollisuudet rentoutumiseen oppituntien välissä tai työn lomassa toisen kerroksen opettajanhuoneessa.

Opettajahuone