Tapaturmat ja koulun vakuutusKoulun tapaturmavakuutus kattaa koulussa, muussa opetuksen järjestämispaikassa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman. (Perusopetuslaki 7 34§ 1mom)

Tapaturmavakuutus kattaa vain välittömät hoitokulut. Vakuutus ei kata esim. sairastumista. Omaisuusvahinkoja, esimerkiksi rikkoontumista tai katoamista, ei korvata tapaturmavakuutuksesta. Mikäli rikkoutuminen tai katoaminen on suorassa yhteydessä tapaturmaan tai opetukseen itsessään, voi tilanteesta riippuen vahinko olla korvattavissa koulun vastuuvakuutuksesta. (Perusopetuslaki 7 35§ 3mom)

Vahingon sattuessa saa koululta maksusitoumuksen, joka annetaan lääkäriasemalle. Tällöin hoito laskutetaan suoraan koululta eikä laskua tarvitse maksaa käynnin yhteydessä. Koulullamme on vakiintunut käytäntö Mehiläisen kanssa, mutta mitä tahansa yksityistä lääkäriasemaa voi käyttää. Mikäli tapaturma edellyttää kiireellistä hoitoa ja maksusitoumusta ei ole ennätetty antaa, joutuu hoidon maksamaan itse, mutta tällaisessa tapauksessa kuitin hoitokuluista voi toimittaa jälkikäteen koululle ja saada niistä hyvityksen.


Toimintaohje tapaturman sattuessa

  1. Ilmoita tapaturmasta heti koulun henkilökunnalle.
  2. Koulun henkilökunnan edustaja tai kouluterveydenhoitaja antaa maksusitoumuksen loukkaantuneelle tai huoltajalle tai saattajalle. Oppilaalla tulee olla tapaturmailmoituslomake mukana hoitolaitokseen mentäessä, mutta kiireellisissä tapauksissa suullinen ilmoitus koulutapaturmasta lääkärikeskuksessa on mahdollinen (tällöinkin tarvitaan jälkikäteen lomake kansliaa varten).
  3. Koulusihteeri tekee tapaturmailmoituksen ja korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön.

    HUOM
    ! Mikäli vakuutusyhtiö pyytää huoltajilta lisätietoja, eikä tietoja pyynnöstä huolimatta toimiteta, siirtyy korvausvastuu huoltajille.


Luokkaretket, leirikoulut, opintoretket

Luokkaretkelle, leirikouluun tai muihin koulun tapahtumiin lähtiessä kannattaa huomioida, että koulu korvaa vain tapaturmista aiheutuneet vahingot em. ohjeen mukaisesti. Koulu ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia eikä oppilaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oppilaiden kotivakuutukset tai ottaa ylimääräinen vakuutus matkaa varten. Ulkomaanmatkoille EU-alueella sairausvakuutetulla tulee olla mukana eurooppalainen sairaanhoitokortti, jolla saa sairaanhoitoa EU ja Eta-maissa sekä Sveitsissä ja hoito maksaa saman verran kuin ko. maassa asuvilla ihmisillä. Suomessa sairausvakuutettu saa kortin Kelasta ja se on ilmainen.