Lomakkeet


Ohessa on liitteenä lomakkeita, joita tarvitaan koulunkäynnin eri vaiheissa. Ilmoittaumislomakkeella voi hakea minkä tahansa luokka-asteen oppilaaksi. Poissaoloselvityksen voi oppilaan huoltaja tehdä myös sähköisesti Wilmassa. Poissaoloselvitystä lukuun ottamatta lomakkeet palautetaan koulun kansliaan.
 
Hakemus oppilaaksi luokalle 1
Hakemus oppilaaksi luokille 2-12
Kouluvierailuhakemus
Loma-anomus
Anomus Kouluyhdistys Pestalozzi