Onnea syntymäpäivän johdosta, saksalainen alakansakoulu!Tammikuun 1. päivänä 1881 yhdeksän oppilasta kokoontui huoneeseen, jonka Dorothea Fazer oli antanut asunnostaan heidän käyttöönsä. Näin sai alkunsa saksalainen alakansakoulu, deutsche Elementarschule. Muutamat saksankieliset yksityishenkilöt, esimerkiksi saksalaisen seurakunnan pastori Richard Kirstein, Christian Bohnhof sekä von Mickwitzin naiset, olivat jo pitemmän aikaa halunneet saada tärkeäksi koetun kouluprojektin käyntiin.

Varsinaisesta opetuksesta ensimmäisen puolen vuolen aikana ei tiedetä paljoakaan. Ensimmäisen opettajan Anna Bohnhofin oli kuitenkin perhesyistä pakko lopettaa työnsä jo kymmenen päivän päästä. Pastori Kirsteinin helpotukseksi von Mickwitzin rouvat ryhtyivät opettamaan yhdeksää 6–14-vuotiasta poikaa ja tyttöä. Opetusta annettiin uskonnossa, saksassa, ruotsissa, laskennossa, piirustuksessa, voimistelussa ja käsitöissä. Jo ensi silmäyksellä käy selväksi, että koulu asetti suuria vaatimuksia opettajien pedagogisille kyvyille, jotta se voisi suhtautua oikein eri lähtökohdista tulevien oppilaiden tarpeisiin. Pian selvisi sekin, että varsinkin saksan kielen taidossa oli paljon aukkoja.

Keväällä 1881 pastori Kirstein oli jo ottanut yhteyttä Kaiserswerthin opettajankoulutuslaitokseen Düsseldorfin lähellä ja saanut sieltä Auguste Schulten lupautumaan opettajaksi Helsinkiin. Fräulein Schulte johti lopulta koulua aina vuoteen 1912 saakka. Joulukuussa 1905 hän kertoi vaikutelmistaan tähän tapaan:

” ’Tulette ihmettelemään sitä, että teidän täytyy ensimmäiseksi alkaa alkamaan’, oli pastori Kirstein kirjoittanut minulla Saksaan, ja niinhän asia lopulta oli: piti tehdä lukujärjestys ja kokonainen opetussuunnitelma sekä totuttaa lapset säännölliseen koulunkäyntiin. Koulu oli silloin yksityisasunnossa, sille oli varattu 1 huone, joka samalla toimi myös eteisenä. Oppilaat, iältään 6–15 vuotta, oli jaettu 3 osastoon, ja heillä oli opetusta kello 8:n ja 5:n välillä joko yhdessä tai erikseen.”

1. syyskuuta 1881 lapsia on jo 15. Kolmiluokkaiseksi kasvaneen koulun lukujärjestykseen lisättiin vanhemmille lapsille historian, maantiedon ja luonnonhistorian opetusta.


Fräulein Auguste Schulten


Eine der Damen Mickwitz