Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

Saksan liittopäivävaalien nuorisovaalien äänestys on ohi

Helsingin Saksalaisen koulun 8. ja 9. luokkien oppilaat ovat äänestäneet yhteiskuntaopin tunnilla Heini Mähösen ja Dirk Archnerin johdolla. Äänet toimitetaan liittovaltion poliittisen koulutuksen keskukseen ("Bundeszentrale für politische Bildung"), jossa kaikkien yli 4500 kouluprojektiin osallistun...

Koulun taloustiedon oppilaat ottavat osaa Wirtschafts.Forscher-ohjelmaan

Helsingin Saksalaisen koulun taloustiedon aineryhmä iloitsee siitä, että oppilaamme on otettu mukaan WirtschaftsForscher!-ohjelmaan  ”Millaisessa taloudessa haluamme elää? ja ”Mitkä arvot ovat meille merkityksellisiä?” Tämänkaltais...

Saksan liittopäivävaalien nuorisovaalit – ja DSH on mukana!

Saksassa järjestetään liittopäivävaalit sunnuntaina 26.9.2021. Asiaa käsitellään maailmanlaajuisesti 4.503 eri koulussa järjestämällä niissä ns. vastaavat nuorisovaalit. Myös Helsingin Saksalaisen koulun 8. ja 9. luokkien yhteiskuntaopin oppilaat ottavat osaa tähän ajankohtaiseen Saksan liittopäiväv...