Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

Kummitussirkkoja 4B:n ympäristöopin tunnilla 

Johdantona hyönteisten opiskeluun luokka sai tutustua terraariossa eläviin kummitussirkkoihin, joita yläkoulun biologianopettaja tuli esittelemään. Hyönteisten tuntomerkkejä oli havainnollista opiskella tarkkailemalla näitä pieniä eläimiä, jotka saivat myös kulkea oppilaiden käsivarsilla. Sen lisäks...

8C planktonin viljelijöinä

Me, koulun 8C-luokkalaiset aloitimme vuoden alussa työstämään mielenkiintoista biologian projektia, josta kerromme teille tässä tarkemmin. Olimme käsitelleet mikro-organismeja biologian oppitunnilla ensin teoriassa ja sen jälkeen halusimme löytää niitä myös käytännössä. Tuumasta toimeen. Otimme hei...

Wanhan ajan koulupäivä 3B:ssä 

3B-luokassa vietettiin wanhan ajan koulupäivää 14.4. Siirryimme ajassa melkein 70 vuotta taaksepäin, vuoteen 1952. Sinä vuonna Helsingissä muuten järjestettiin olympialaiset! Päivän lukujärjestyksessä oli saksaa, laskentoa, äidinkieltä, musiikkia ja kuvaamataitoa. Laskennossa piirrettiin monikulmioi...