Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

9B vieraili Tamminiemessä

Lokakuun lopulla 9B suuntasi erään koulupäivän päätteeksi vierailulle Helsingin Seurasaareen Tamminiemen museoon. Aikanaan vuosikymmeniä presidentti Urho Kekkosen virka-asuntona ja kotina toiminut talo oppaineen otti ryhmän lämpimästi vastaan. Vierai...

Muista juuret – rakenna tulevaisuutta

Koulussa toteutetaan 30.10.2015 projektipäivä, jonka nimenä on „Muista juuret – rakenna tulevaisuutta”. Kyseessä on yläasteen opetustapahtuma (luokat 6-9). Työpajoissa käsitellään seuraavia aiheita: Helsingin Saksalaisen koulun historialliset, aatteelliset ja maantieteelliset juuret, koulun arvomaai...

STRESSIPÄIVÄT 7A-, 7B- ja 7C-luokille

Koulun oppilashuoltoryhmä järjestää luokanvalvojien kanssa stressipäivät seitsemänsille luokille 21.10-23.10. Tavoitteena on antaa käytännön ohjeita oppilaille, jotta heidän arkensa olisi rennompaa, terveempää ja stressittömämpää. Päivän aikana oppilaiden kanssa pohditaan esimerkiksi ajankäytön hall...