Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

7B-luokkalaiset perehtyvät balladeihin

7B-luokan saksantunnilla käsitellään perinteisiä balladeja, joita oppilaat myös esittävät pienissä ryhmissä. Ohjelmistoon kuuluu von Goethen ”Der Erlkönig” (Keijukaiskuningas), Schillerin ”Der Handschuh” (Hansikas) sekä Theodor Fontanen balladi "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland".    

Vierailulla kulttuurin kehdossa

Runebergin päivänä 5.2. koulun 9. luokat vierailivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa opettajiensa Hannelen, Katin ja Liisan kanssa. Ohjelma oli kiinnostavaa ja monipuolista: Kalevalan tutkimista, arkiston ja kirjaston esittelyä. Kahootista voitettiin kirjalahja, ja kaikki saivat käärmekynät ja...

Tokaluokkalaisten kemiantunti 11.-luokkalaisten kanssa

11.-luokkalaiset olivat valmistelleet kemiantunnille erilaisia säätä koskevia kokeita, joita he tekivät oppitunnilla vierailevien 2.-luokkalaisten kanssa. Ohessa heidän kommenttejaan. -Oli mahtavaa päästä tekemään erilaisia juttuja. Kun lukeminen alkoi laiskottamaan Mirjaa ja minua, niin 11.-luokka...