Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

5B vieraili Kansallismuseon Esihistoria-näyttelyssä

Historia alkaa uutena oppiaineena viidennellä luokalla. 5B on syksyn ajan harjoitellut koulussa esihistoriaan liittyviä asioita ja lokakuussa lähdimme Kansallismuseoon tutustumaan aiheeseen. Tässä oppilaiden mietteitä näyttelystä: Näyttely oli suurimmaksi osaksi kiinnostava ja ihmeellinen, mutta os...

Ruokalakilpailu  

Koulussamme kiinnitetään huomiota hyvään käytökseen ruokalassa. Rauhallinen ruokailuhetki tuo tervetulleen tauon koulutyöskentelyyn. Tänäkin syksynä järjestettiin alakoulun oppilaskunnan ideoima “ruokalakilpailu”, jossa luokat saivat pisteitä hyvin sujuneista ruokailuhetkistä.  Ruokalakilpailun voi...

Erityisvieraita suomentunneilla

Torstaina 14.10. oli erityisvieraita 3B:n ja 4A:n FIM-tunneilla . Kirjailija Katri Tapola esitteli kirjoittamiaan kirjoja ja kertoi työstänsä kirjailijana. Lakimies Jaakko Mäntynen kertoi tekijänoikeuksista ja siitä, millainen merkitys niillä on luovalla alalla työskenteleville.  Molemmat luokat ol...