Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

Suulliset DSD-kokeet

Koulumme 8.-luokkalaiset osallistuivat 29., 30. ja 31. maaliskuuta DSD I -kielitutkinnon suullisiin kokeisiin. Suullisessa osiossa keskustellaan omasta kokemusmaailmasta (esim. perheestä, vapaa-ajasta tai koulusta) ja sen lisäksi kokelaat pitävät esitelmän valitsemastaan aiheesta. Oppilaat olivat va...

8C palkittiin poliittisen kasvatuksen järjestämässä oppilaskilpailussa

Vuonna 2021 noin 1700 luokkaa, joissa oli enemmän kuin 40.000 nuorta, lähetti projektitöitänsä Saksan poliittisen kasvatuksen keskusviraston (Bundeszentrale für politische Bildung) järjestämään koulujen väliseen Schülerwettbewerb-kilpailuun.   Olemme erittäin tyytyväisiä omaan tulokseemme. Luokka 8...

Saksan kielidiplomikoe (DSD 1)

Saksan kielidiplomi (DSD 1) on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. 9.3.2022 pidettyyn kirjalliseen kokeeseen osallistui 49 Helsingin Saksalaisen koulun oppilasta 8. luokilta. Kielidiplomikokeessa testattiin kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä teksti...