Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

1B:n pikkututkijat vauhdissa Luonnontieteellisessä museossa 

1B-luokka vieraili tutkijapajassa Luonnontieteellisessä museossa. Tässä oppilaiden mietteitä tutkijan työstä ja kierroksesta museossa:  ”Me tutkittiin hyönteisiä taskulampuilla. Laskimme kuinka monta jalkaa niillä on ja onko siivet vai ei.”  ”Saimme oppaalta oikeita sulkia ja meidän piti etsiä se ...

3C vierailulla galleria Forum Boxissa

3C-luokkalaisten maanantaiaamu alkoi tällä viikolla normaalista poiketen. Oppilaat pääsivät vierailemaan galleria Forum Boxissa ja tutustumaan galleriassa parhaillaan esitettävään näyttelyyn. Lisäksi he osallistuivat siellä vielä pieneen työpajaankin. Kaikki tämä tapahtui Forum Box Gallerian sekä ga...

Saksan kielidiplomikoe (DSD 1)

Koulumme 8.-luokkalaiset osallistuivat kirjallisiin DSD-kokeisiin viime viikon torstaina 9.3.2023. Saksan kielidiplomi (lyhyesti DSD 1) on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. DSD 1 vastaa Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasoa B1. Kielid...