Perusopetus

Perusopetus

Koulumme peruskoulu on kolmisarjainen. A- ja C-luokat muodostavat saksalaisen linjan ja B-luokat suomalais-saksalaisen linjan. Molemmat linjat alkavat ensimmäiseltä luokalta ja antavat yhdeksän vuoden aikana valmiudet saksankielisen lukion käymiseen. Opetus on luokkamuotoista kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Kotiluokat, tutut luokkatoverit, opettajat ja muu henkilökunta luovat turvallisen, ystävällisen ja kodikkaan ilmapiirin. 

Helsingin Saksalaisen koulun perusopetus noudattaa koulun omaa opetussuunnitelmaa. Sitä laadittaessa on otettu huomioon suomalaiset Opetushallituksen antamat perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä saksalaiset Thüringenin osavaltion opetussuunnitelmat. Yhdeksännen luokan hyväksytysti suorittaneet saavat perusopetuksen päättötodistuksen, joka oikeuttaa hakeutumaan lukioon tai muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Ajankohtaista

Eduskunnan etäopastus

Yhteiskuntaopin oppilaat luokilta 9B ja 9A saivat tutustua eduskunnan työhön etäoppaan kanssa. Myös eduskunnan kuuluisasta hissistä oli erillinen video. He kuulivat mm. perusasioita eduskunnasta, valiokuntatyöstä ja lain säätämisestä. Eduskunnan puhekulttuuri ja puhemiehen rooli käsiteltiin nekin op...

Historiakierros Helsingissä

Keskiviikkona 28. syyskuuta 2021 oli 8A:n historiantunnilla erityistä ohjelmaa. Muutamat oppilaat olivat valmistelleet kaupunkikävelyn Helsingin keskustassa. Se liittyi opetussuunnitelman Suomi 1800-luvulla -aihekokonaisuuteen. Matkan varrella oppilaat kertoivat luokkatovereilleen suomeksi ja saksak...

Lue tämä kirja!

Uusi kirjanäyttely ”Lue tämä kirja!” on valmistunut isoon vitriiniin. Mukana ovat taas olleet pienet ja isot lukijat ensimmäisestä luokasta kahdeksanteen. Monenlaista kirjallisuutta on värikkäästi esillä: lastenkirjoja, nuortenromaaneja, dekkareita, klassikoita ynnä muuta. Kirjat ovat paljolti suome...