Oppilashuolto DSHOppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuoltotyö

Oppilaiden hyvästä oppimisesta, hyvinvoinnista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtiva oppilas- ja opiskelijahuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä järjestävät erilliset alakoulun, yläkoulun ja lukion ryhmät. Ne ja opiskeluhuoltotyötä ohjaava, suunnitteleva sekä arvioiva ohjausryhmä toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö tapahtuu asiantuntijaryhmissä, jotka kootaan tapauskohtaisesti. Opiskeluhuoltotyö on kaikkien koulussa työskentelevien yhteistä työtä.

Opiskeluhuollon moniammatillisilla toimijoilla: koulupsykologilla, koulukuraattorilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä on käytössään yhteiset toimitilat koulun omassa opiskeluhuoltokeskuksessa Voimatalossa. Heidän lisäkseen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu opinto-ohjaaja, alakoulun johtaja, yläkoulun ja lukion koordinaattorit sekä suomalainen vararehtori.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoito on kunnan järjestämää palvelua, joka tukee ja seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lääkäri ja terveydenhoitaja suorittavat eri luokka-asteilla määräaikaistarkastuksia, joissa arvioidaan kasvua ja kehitystä sekä kannustetaan nuorta ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Terveydenhoitaja osallistuu koulun terveyskasvatukseen, jonka tärkeitä aihepiirejä ovat:

 • ehkäisevä päihdekasvatus
 • ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus
 • ravinto ja lepo ym.
 • koulukiusaaminen ja sen ehkäisy

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hänen työnsä on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista.

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, jos on esimerkiksi

 • koulunkäyntivaikeuksia (ongelmia koulutyössä tai kaverisuhteissa)
 • vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
 • henkilökohtaisia ongelmia (yksinäisyyttä, masennusta)
 • kasvatuksellisia ongelmia

Koulupsykologi

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö koulussa. Hänen puoleensa voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

 • Oppilaalla esiintyy keskittymis- tai motivaatiovaikeuksia
 • Oppilaalla on elämäntilanteeseen tai tulevaisuudensuunnitteluun liittyviä huolia
 • Oppilas kokee ahdistuneisuutta tai tuntee itsensä masentuneeksi
 • Oppilaalla on opiskeluun liittyviä huolia tai vaikeuksia
 • Oppilaalla esiintyy nukkumisvaikeuksia
 • Kriisitilanteissa