OpintomatkatLuokkaretket ja leirikoulut välittävät koulun kasvatuksellisia arvoja. Niitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä vanhempien kanssa seuraavasti:

  • 3. tai 4. vuosiluokalla oppilaat viettävät kahdesta kolmeen päivään leirikoulussa Helsingin ympäristössä
  • 5. vuosiluokalla oppilaat osallistuvat kaksiviikkoiseen (luokat 5a/b/c) vaihtoon saksalaisten ystävyyskoulujen oppilaiden kanssa
  • 7. vuosiluokalla oppilaat kehittävät talviurheilutaitojaan viikon pituisella hiihtoleirillä
  • 9. vuosiluokalla järjestetään viikon kestävä biologia- ja maantietopainotteinen leiri Suomessa
  • 11. vuosiluokalla oppilaat lähtevät kahden viikon opintomatkalle Saksaan

 

Oppilasvaihto

Koulumme välittää oppilasvaihtoon tarkoitettuja kontakteja luokkien 6 - 10 oppilaiden perheille, jotka eivät voi käyttää yksityisiä yhteyksiään tähän tarkoitukseen. DSH ja saksalainen kontaktikoulu toimivat välittäjinä. Itse oppilasvaihto on perheiden välinen asia Saksassa ja Suomessa.

Oleskelun kustannukset muodostuvat lentomatkojen ja vastavierailun aiheuttamista kuluista.

Kiinnostuneet oppilaat saavat ilmoittautumislomakkeen opinto-ohjaajalta tai internetistä. Lomakkeen palautuspäivä on maaliskuun alkuun mennessä.

Kielikursseja ja oppilasvaihtoa järjestää myös saksalaisten ulkomaankoulujen yhteistyökumppani German Language School Berlin.