Helsingin Saksalaisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokilla 1- 9Opetussuunnitelman yleinen osa

Ainekohtaiset opetussuunnitelmat:

Saksa äidinkieli/ Deutsch als Muttersprache

Saksa toisena kielenä/ Deutsch als Fremdsprache

Suomi äidinkieli ja kirjallisuus

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Englanti/ Englisch (A-kieli)

Ranska/ Französisch (B1-kieli)

Ruotsi (B1-kieli)

Matematiikka/ Mathematik

Ympäristöoppi/ Sachkunde

Biologia/ Biologie

Fysiikka/ Physik

Kemia/ Chemie

Terveystieto

Historia/ Geschichte

Yhteiskuntaoppi

Maantieto/ Geographie

Uskonto ja elämänkatsomustieto / Religion und Ethik

Musiikki/ Musik

Kuvataide/ Kunst

Käsityö/ Handarbeit

Kotitalous/ Hauswirtschaft

Liikunta/ Sport

Oppilaanohjaus

Latina/ Latein (valinnainen B2-kieli)

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2021/2022 (Kuvaukset löytyvät kunkin oppiaineen opetussuunnitelmasta.)

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetussuunnitelma

Esiopetussuunnitelma (saksaksi)


Opetussuunnitelman liitteet: