Arvosanojen vastaavuustaulukkoSAKSALAISIA ARVOSANOJA VASTAAVAT SUOMALAISET ARVOSANAT

Saksalainen numeroarvosana Saksalainen sanallinen arviointi Sanallisen arvioinnin suomennos Suomalainen numeroarvosana
1 sehr gut erinomainen 10
2 gut kiitettävä 9
2- gut hyvä 8
3 befriedigend tyydyttävä 7
4 ausreichend kohtalainen 6
5 mangelhaft välttävä 5
6 ungenügend hylätty 4