Kysymyksiä ja vastauksia Saksalaisen koulun 1. luokalle hakemisesta (FAQ)Kysymyksiä ja vastauksia koulun 1. luokalle hakemisesta (FAQ)


Mikä on saksankielisen ja suomenkielisen linjan ero?

Suomenkielisellä linjalla ei ensimmäisellä luokalla tarvita saksan kielen taitoa. Oppilaat oppivat saksan toisena kielenä. Saksaksi opetettavien aineiden määrä kasvaa lukuvuoden edetessä.

Saksankielisellä linjalla opetus tapahtuu saksaksi. Suomea opetetaan kielitaidon mukaan äidinkielen tunneilla tai toisena kielenä oppilaiden taitotason mukaisesti.

Enemmän tietoa eri aineiden opetuskielestä saa klikkaamalla tätä linkkiä.


Miten hyvin lapseni täytyy osata saksaa päästäkseen Helsingin Saksalaiseen kouluun?

Päästäkseen suomenkieliselle linjalle ei tarvitse osata saksaa. Saksankielisellä linjalla edellytetään äidinkielen tasoista saksan kielen taitoa. DSH:n oppilaaksiotossa ratkaisevia ovat soveltuvuuskokeiden tulokset. Sillä ei ole merkitystä, onko kielitaito peräisin saksankielisiltä vanhemmilta, oleskelusta saksankielisellä alueella tai onko se hankittu jollain muulla tapaa. Lisätietoa löytyy tästä.


Onko lapsilla, jotka ovat käyneet saksankielisen esikoulun, paremmat mahdollisuudet päästä Saksalaiseen kouluun?

Saksalaiseen kouluun pääsyssä ratkaisevat soveltuvuuskokeiden tulokset. Lisätietoa löytyy tästä.


Miten voin auttaa lastani valmistautumaan saksankielisen linjan soveltuvuuskokeeseen?

Saksankieliselle linjalle hakeuduttaessa ensisijaista on hyvä saksan kielen taito. Sen vuoksi on tärkeää, että lapsi tulee soveltuvuuskokeeseen mahdollisimman rentona pystyäkseen osoittamaan kielitaitonsa eri koetilanteissa.


Voiko soveltuvuuskokeen uusia?

Jokainen lapsi voi osallistua soveltuvuuskokeeseen vain yhden kerran.


Milloin voi hakea soveltuvuuskokeeseen?

Hakulomakkeiden viimeinen jättöpäivä päätetään joka vuosi erikseen. Suomenkieliselle linjalle on oma viimeinen jättöpäivänsä ja saksankieliselle omansa. Päivämäärät asettuvat tammikuun loppuun tai helmikuun alkuun. Ne ovat nähtävissä koulun verkkosivuilla.


Suositaanko hakutilanteessa sisaruksia?

Soveltuvuuskokeessa lapsen tulee saavuttaa ennalta määritetty vähimmäispistemäärä. Mikäli sen saavuttaneita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan saadun tuloksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Jos viimeiselle oppilaspaikalle tulevia on samalla pistemäärällä useampia, valitaan oppilaaksi ensisijaisesti sisaruslapsi. Jos sisaruksia ei ole, oppilaspaikka arvotaan. Lisätietoa löytyy tästä.


Miten pitkään soveltuvuuskoe kestää?

Saksankielisen linjan koe koostuu noin 45 minuutin ryhmäjaksosta ja noin 10 minuutin yksilöllisestä haastattelusta.

Suomenkielisen linjan koe koostuu noin 60 minuutin ryhmäjaksosta.


Mitä tapahtuu, jos lapseni on koepäivänä sairaana?

Viralliseen koepäivään ilmoittautuneille lapsille, jotka sairastumisen vuoksi eivät pääse osallistumaan, tarjotaan mahdollisuus käydä soveltuvuuskokeessa muuna päivänä.


Paljonko koulunkäynti DSH:ssa maksaa?

Kuten kaikki suomalaiskoulutkin, Helsingin Saksalainen koulu saa valtionapua. Lukukausimaksu on 336,50 euroa.


Mitä voi tehdä, jos omaa lasta ei voitu ottaa koulun oppilaaksi?

Saksalaiseen kouluun voi hakea luokille 2–11 milloin vain, jos oppilaspaikkoja on vapaana. Näille hakijoille on vastaavat hakukriteerit. Lisäksi hakijoilla tulee olla riittävä saksan kielen taito ja muut vastaavan vuosiluokan taidot. Lisätietoa löytyy tästä.


Pitääkö oppilaan huoltajien osata saksaa?

Kaikki viralliset koulun johdon tiedotteet ovat sekä saksaksi että suomeksi. Suomenkielisten luokkien vanhemmilta ei edellytetä saksan kielen taitoa. Luokanopettajana tai luokanvalvojana toimii suomenkielinen opettaja. Muun henkilökunnan kanssa voi kommunikoida suomeksi tai englanniksi.

Saksankielisten luokkien opettajien kanssa kommunikointi tapahtuu lähtökohtaisesti saksaksi. Monet opettajat voivat kuitenkin henkilökohtaisissa keskusteluissa puhua englantia tai suomea.


Voiko suomenkielisen linjan soveltuvuuskokeen suorittaa myös jollain muulla kielellä?

Hakeutuminen suomenkieliselle linjalle edellyttää äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa, koska opetus on suomenkielistä. Sen vuoksi soveltuvuuskoetta ei voi suorittaa millään muulla kielellä.


Minkä ikäisenä Saksalaiseen kouluun voi hakea?

DSH:n ensimmäisille luokille voivat hakea lapset, jotka ovat käyneet esikoulua ja täyttävät samana kalenterivuonna 7 vuotta, niin kuin Suomen lain mukaan edellytetään. Poikkeustapauksissa oppilaaksi voidaan ottaa myös nuorempia lapsia, jolloin koulukypsyydestä tulee esittää tarvittavat todistukset. Rehtori voi asettaa vanhemmat hakijat etusijalle.