Koulun taloustiedon oppilaat ottavat osaa Wirtschafts.Forscher-ohjelmaanHelsingin Saksalaisen koulun taloustiedon aineryhmä iloitsee siitä, että oppilaamme on otettu mukaan WirtschaftsForscher!-ohjelmaan 

”Millaisessa taloudessa haluamme elää? ja ”Mitkä arvot ovat meille merkityksellisiä?”

Tämänkaltaiset kysymykset ovat keskiössä PwC-säätiön luomassa ohjelmassa, jonka se on kehittänyt yhdessä EDUCATION Y:n, Oldenburgilaisen liiketalouden instituutin, freiwerk B:n ja Karl Schlecht -säätiön kanssa. WirtschaftsForscher!-ohjelman aikana oppilaiden ja opettajien on mahdollista keskustella ja esittää erilaisia liiketoiminnan eettisyyttä koskevia kysymyksiä, jotka huomioivat niin nuorten maailman kuin myös taloudellisten päätösten ja prosessien toimijat sekä niiden eri tasot. Ohjelmassa keskitytään liike-elämän ja yhteiskunnan ajankohtaisiin, erityisesti digitaalisen rakennemuutosten mukanaan tuomiin haasteisiin, jotka ulottuvat kaikkeen taloudelliseen toimintaan.