Kuvataidetta saksaksi  Pieniä varjonäytelmiä esittäessään luokan 4B oppilaat pääsivät alkuvuonna hienolla tavalla osoittamaan luovuuttaan. He askartelivat hahmot, keksivät tarinat ja käyttivät esityksissä koko ajan saksan kieltä.

Lukuvuoden 2020–2021 alusta lähtien suomalais-saksalaisen B-linjan kolmas- ja neljäsluokkalaisilla on ollut yhden viikkotunnin verran kuvataidetta saksaksi. Luovan tekemisen rinnalla saksan käyttämisellä ja kuvataiteen käsitteiden oppimisella on ollut oma tärkeä roolinsa.

Niin ikään 3B:n oppilaat tekivät kuvataidetunnilla saksankielisiä näytelmiä. He askartelivat paperista sorminukkeja esiintymään, mielikuvitusta ja luovuutta säästelemättä.