Pieniä oppilaita lähiopetuksessaOsittainen lähiopetus on jatkunut DSH:ssa poikkeusolojen sanelemasta etäopetuksesta huolimatta. Luokkien 1–3 pienet oppilaat ovat käyneet koululla osin päivittäin, osin joka toinen viikko ja osin muutamana päivänä viikossa. Enimmillään DSH:n tarjoamaan lähiopetukseen on osallistunut seitsemän oppilasta kerralla.

Oppilaiden mielestä pienessä ja uudessa ryhmässä opiskelu on kivaa. Työrauha on parempi, on päästy tutustumaan uusiin oppilaisiin, luokkatiloihin ja uusiin opettajiinkin. Isossa luokassa on voinut valloittaa jopa viisi pulpettia läksykirjoilleen. Haastattelupäivänä opetusvuorossa olleen Pia Virtasen mukaan työskentelystä huokuu normaalia parempi keskittyminen ja auttamisenhalu oppilastovereita ja opettajia kohtaan.