Kolmasluokkalaisten Tori-projektiTiistaina 19.11 DSH:n kolmasluokkalaisten luokissa kävi kova kuhina, kun yhteinen projektimme "Tori" käynnistyi. Oppiainerajat ylittävän projektin tavoitteena oli muun muassa lisätä luokkien välistä yhteistyötä, vieraan kielen käyttöä ja ympäristöystävällistä ajattelua. Näiden tavoitteiden lisäksi harjoiteltiin myös rahankäyttöä, sosiaalisia taitoja, kierrätystä ja kuvataidetta.

Oppilaat olivat pystyttäneet pienissä ryhmissä myyntikojuja kolmeen luokkaan, joissa he saivat myydä kotoa tuomiaan käyttämättä jääneitä leluja, pelejä tai muita pieniä tavaroita. Tarkoitus oli luopua itselle turhasta ja pistää hyvä kiertämään. Oppilaat saivat kierrellä luokissa ja ostaa leikkirahalla toistensa tuomia tavaroita. Ostamansa tuotteen sai lopuksi pitää.

Torin sulkeuduttua arvioimme yhdessä projektin onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että projekti oli todella onnistunut ja opetti monia taitoja!

Teksti ja kuvat: Heidi Mäkelä