Kaksikielisiä ympäristöopin projekteja alakoulussaSuomenkielisillä alakoulun luokilla toteutetaan tänä lukuvuonna pieniä ympäristöopin projekteja suomeksi ja saksaksi. Projekteja järjestetään viiden viikon aikana, ja niiden tarkoituksena on tuoda ympäristöopin aiheita lähemmäksi lapsia.

Suomen- ja saksanopettajat antavat samanaikaisopetusta tai opettavat ryhmiä erikseen sen mukaan, mikä on parasta tukea oppilaille kulloistenkin tehtävien kohdalla. Tällä tavoin lapset pääsevät tutustumaan saksankieliseen aineopetukseen, joka heillä on edessään yläkoulussa ja lukiossa.

Projektin puitteissa 3B:n oppilaat keräsivät hiljattain ahkerasti tietoa Suomen eri kaupungeista. Sitä varten he selasivat sekä suomen- että saksankielisiä nettisivuja, minkä jälkeen he esittelivät tuloksiaan kahdella kielellä ja luovasti laaditun Powerpoint-esityksen avulla. Hieno saavutus!