Koodipolku - johdatus ohjelmoinnin alkeisiinViidesluokkalaiset ovat aloittaneet matkan koodipolulla. Tässä valinnaisessa opintokokonaisuudessa oppilaat ovat tutustuneet ohjelmoinnilliseen ajatteluun ratkaisemalla pulmia ja kehittämällä vuorovaikutteisia pelejä ja tarinoita, joita he ovat voineet jakaa. Tavoitteena on ollut myös innostua ohjelmoinnista ja oppia iän huomioivalla tavalla keskeisiä tietotekniikan ja ohjelmoinnin käsitteitä. Ohjelmoinnillisella ajattelulla tarkoitetaan ongelmien purkamista osiin, toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista sekä toimintojen automatisointia. Tehtävän purkaminen osiin on oleellinen taito kaikilla elämän osa-alueilla, ei vain ohjelmoinnin opettelussa.

Tässä esimerkkejä oppilaiden harjoitustöistä, joita he ovat luoneet Code.org- sivuston editoreilla.

Velhon taikoja https://studio.code.org/c/665663955

Avaruuspeli Flappy bird -editorilla https://studio.code.org/c/654870015