Politiikkatorilla vertailtiin näkemyksiä9B:n ja 8B:n oppilaat pääsivät vertailemaan näkemyksiään poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen edustajien kanssa. Tilaisuus liittyi yhteiskuntaopin opiskeluun.

Oppilaat olivat laatineet listan päivänpoliittisista arvokysymyksistä. Vieraamme ja oppilaat ilmaisivat joko kannattavansa tai vastustavansa näkemystä liikkumalla luokassa ns. mielipidejanalla. Luokan vastakkaisille seinille oli kiinnittetty laput, jotka ilmaisivat kantoja "täysin samaa mieltä " ja "täysin eri mieltä". Tilaisuuden osallistujat liikkuivat niitä kohti näkemyksensä mukaan.Työpajan moderaattori pyysi sitten vastakkaisia kantoja edustaneita henkilöitä perustelemaan näkemyksiään. 

Tässä marraskuun lopussa järjestetyssä toiminnallisessa työpajassa tutustuimme puolueisiin ja päivänpolittisiin arvokysymyksiin sekä harjoittelimme perustellun mielipiteen muodostamista ja esittämistä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoviraston ja eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen kanssa.