Larpaten Lutheria: 8B:n uskonnonprojektiJo kuudetta kertaa toteutettiin yhdessä Kulosaaren yhteiskoulun 8C:n oppilaiden kanssa Larpaten Lutheria – projekti. Tavoitteena on tehdä kirkkohistorian kurssi eläväksi käyttämällä oppimiseen roolipeliä ja antamalla oppilaille vastuuta omasta työskentelystään.

Kirkkohistoriaa käytiin intensiivisesti läpi tunneilla. Oppilaat valmistivat kukin noin kymmenen kirjallista esitystä kirkkohistorian eri vaiheista ja samalla he kehittivät omaa rooliaan pelipäivää varten. Kokeita ei pidetty, mutta kaikki kirjallinen työ ja roolipeli arvosteltiin. Oppimisalustana käytettiin Fronteria, minne oli rakennettu virtuaalihuoneet eri aikakausille ja missä myös tapahtui kirjallinen yhteistyö kulosaarelaisten kanssa. Yhteistoiminta oli monipuolista: ryhmätapaamisia, rooliharjoituksia, lavasteiden ja vaatteiden valmistamista. Tuloksena oli, että oppilaat tekivät puolta enemmän töitä ja samalla heidän suorituksensa parani.

Projektin tarkoituksena oli myös toteuttaa laaja-alaista oppimista. Siksi kielet, historia ja käsityö olivat olennaisina osina mukana. Muita tavoitteita oli sosiaalisten taitojen ja mediaosaamisen kehittäminen. Projekti huipentui kuusituntiseen larppiin eli roolipeliin, joka sijoittui keskiaikaiseen Saksaan.

Oppilaat olivat valmistaneet pelin draamallisia osia, mutta pääpaino oli elävällä pelillä. Pelaajat edustivat erilaisia sosiaalisia ja uskonnollisia ryhmiä, jotka kukin ajoi omia etujaan. Pelin voittajaksi selviytyivät Augsburgin uskonoppineet eli katolinen kirkko.  Mitä sitten opittiin? 8B:n Judit Schwarz kirjoittaa: ”Improvisointia, esiintymistä, tilannetajua, reagointia erilaisiin tilanteisiin, ajattelemaan asioita omilla aivoilla ja miten toimisin siinä tilanteessa, väittelyä, näyttelemistä, ryhmäläisten ohjaamista.”


Seppä Friedrich Stahl (Harri Jalovaara) takoo miekkoja vallanpitäjille.