Muista juuret – rakenna tulevaisuuttaKoulussa toteutetaan 30.10.2015 projektipäivä, jonka nimenä on „Muista juuret – rakenna tulevaisuutta”. Kyseessä on yläasteen opetustapahtuma (luokat 6-9). Työpajoissa käsitellään seuraavia aiheita: Helsingin Saksalaisen koulun historialliset, aatteelliset ja maantieteelliset juuret, koulun arvomaailman käsittely liittyen tulevan opetussuunnitelman yleiseen osaan, integroivien työtapojen harjoitteleminen ja uudelleen käytettävien ideoitten, teemojen ja opetuskokonaisuuksien kehittäminen. Päivä alkaa lyhyellä tilaisuudella kello 8.45 koulun juhlasalissa ja päättyy kello 14.00 mennessä.