Yhdessä kiusaamista vastaan!Torjumme aktiivisesti kiusaamista sovittelun keinoin!

Helsingin Saksalaisessa koulussa konflikteja ratkotaan ensisijaisesti koulutettujen vertaissovittelijoiden ja sovittelijaopettajien voimin. VerSo-tiimimme on saanut koulutuksen VERSO-ohjelmaan (Suomen Sovitteluforum). Tiimiin kuuluu:

20 oppilasta luokilta 4-8

Opettajatiimi:

Oona Florath (D/FI), Marko Schrader (D/FI), Kristin Hoffmann (D), Elina Albäck (D/FI), Judith Beier (D)

 

 Mitä on sovittelu?

Sovittelu pohjaa restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavasta konfliktien hallintamenettelystä. Tarkoituksena on käsitellä mielipahaa aiheuttanutta tilannetta riidan osapuolia voimaannuttavalla tavalla, mikä tuottaa vastuunottoa ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutuneet ihmissuhteet ja sopia, miten jatkossa toimitaan niin, että konflikti ei toistu. Samalla tulee harjoiteltua elämän kannalta tärkeitä vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja. Sovittelu on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Verso eli vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat riidan osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan kirjalliseen sopimukseen, jonka toteutumista seurataan.

VerSo-aikuiset kantavat prosessista vastuun ja toimivat VerSo-oppilaiden toiminnan tukena ja neuvonantajina. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy koulun aikuisten vastuulle.

 

Sovittelutoiminta tukee muita koulussa olemassa olevia puuttumisen menetelmiä ja antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen käsittelyn toteuttamiseen. Tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain mieltä pahoittavaan toimintaan ja ehkäistä isompien konfliktien syntymistä. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi, joka arvioi kunkin tilanteen soveltuvuuden vertaissovitteluun ja vastaa siitä, että koko sovittelun prosessi käydään läpi.

Kaikista käydyistä sovitteluista ei välttämättä tiedoteta huoltajia, sillä vertaissovittelussa sovitellaan vain lasten keskenään ratkaistavissa olevia riitatilanteita. Kiusaamistilanteita hoitaa aina aikuinen ja niihin liittyen koulu on aina yhteydessä huoltajaan. 

 

VerSo-tiimi selvittää kiusaamistapauksia yhteistyössä luokanvalvojan kanssa

Kiusaamisen vastainen työ on meille DSH:ssa tärkeää. Kun tietoomme tulee kiusaamistapaus, keskustelemme ensi tilassa asianosaisen oppilaan kanssa ja tiedotamme huoltajia. Työ toteutetaan aina yhteistyönä niin, että VerSo-tiimiläinen ja luokanvalvoja muodostavat työparin. Tarvittaessa voidaan pyytää oppilashuoltohenkilöstöä lisätueksi tilanteen selvittämiseen.

Kiusaamista ja konfliktitilanteita käsitellään aiheina myös opetuksessa ja lapset ja nuoret oppivat, miten toimia, jos heillä itsellään tai jollain toisella on tämäntyyppistä harmia. Keskustelut kotona huoltajien kanssa tukevat lapsen ja nuoren taitoja käsitellä vaikeita asioita.

Henkilö, joka havaitsee tai jonka tietoon tulee kiusaamistapaus, on ensi tilassa yhteydessä VerSo-tiimiin, luokanvalvojaan tai oppilashuoltoryhmään.

VerSo-tiimin tavoittaa:

  • Suoraan henkilökohtaisesti kirjoittamalla tai kasvotusten
  • VerSo-tilauslomakkeen välityksellä (kirjelaatikko opehuoneen edessä)
  • Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja VerSo:sta löytyy osoitteesta https://sovittelu.com/vertaissovittelu/.