KiVassa koulussa ei kiusata!Koulussamme on käytössä kiusaamisen ja häirinnän vastainen ohjelma, jonka löydät ohessa: Koulukiusaamisen tunnistaminen, ehkäiseminen ja käsitteleminenn Helsingin Saksalaisessa koulussa

Yksi osa tätä työtä on ns. KiVa-ohjelma. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä  KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa myös meidän koulumme.


Ekaluokkalaisia rooliharjoituksen parissa

KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Alakoulun oppilaat osallistuvat ns. KiVa-tunneille ensimmäisellä luokalla ja uudelleen neljännellä luokalla. Yläkoulussa toteutetaan 6./7./8.-luokkalaisille suunnattuja KiVa-teemoja. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Koulun KiVa-tiimi on laatinut esimerkkiaikataulun KiVa-teemojen käsittelyyn eri luokka-asteille. Esimerkkiaikataulu on luettavissa täällä: KiVa-teemat.

Koulussamme on käytössä kiusaamisen ja häirinnän vastainen ohjelma, jonka löydät ohessa: Koulukiusaamisen tunnistaminen, ehkäiseminen ja käsitteleminenn Helsingin Saksalaisessa koulussa

Yksi osa tätä työtä on ns. KiVa-ohjelma. KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa myös meidän koulumme.

Untertext untertext
Ekaluokkalaiset keskustelevat kiusaamisesta.

KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan/ -valvojan kanssa

Koulussa toimii KiVa-tiimi työryhmä. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän tukemana he selvittävät yhdessä luokanopettajan tai -valvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia  (-> Kaavio kiusaamistapausten selvittelystä). Koulun henkilökunta saa perehdytyksen KiVa Koulu –ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen.

Jos epäilet lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä luokanvalvojaan, KiVa -tiimiin tai oppilashuoltoon, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa.

Kiusataanko sinua? Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Tai oletko huolissasi koulukaveristasi? Kerro huolistasi luokanvalvojallesi tai jätä meille viesti ala-aulassa olevaan postilaatikkoon!

Kiva Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa Kiva Koulun nettisivuilla: https://www.kivakoulu.fi/vanhemmat

KiVa -tiimin jäsenet koulussamme:

-Judith Beier
-Oona Florath
-Kristin Hoffmann 
-Elina Rahkonen 
-Marko Schrader

Yhteystiedot:

Etunimi.sukunimi(at)dsh.fi tai

kivateam(at)dsh.fi