Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:n kevätkokous 2021 siirtyyKouluyhdistys tiedottaa

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa sen, että yhdistyksen kokous voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä.