Lukio

Lukio

Saksalaisen koulun lukion muodostavat luokat 10 – 12. Lukion tavoitteena on tarjota kattava yleissivistys, joka pohjautuu kulttuurien kohtaamiseen, sekä valmentaa opiskelijoita päättötutkintoon. Vuoteen 2018 saakka päättötutkintona suoritetaan Reifeprüfung ja vuodesta 2019 lähtien Deutsches Internationales Abitur. Saksalaisessa koulussa suoritettava päättötutkinto, joka rinnastetaan Saksassa ja Suomessa suoritettaviin lukion päättötutkintoihin, antaa kelpoisuuden korkea-asteen opintoihin Saksassa ja Suomessa ja nauttii siis kansainvälistä arvostusta.

Lukion opetussuunnitelmat noudattavat saksalaisia opetussuunnitelmien perusteita (Vorgaben der Kultusministerienkonferenz zu den Kerncurricula ja Einheitlichen Prüfungsanforderungen). Sen lisäksi niissä on suomalaisia ja koulukohtaisia piirteitä.

 

Ajankohtaista

Opintomatkat

Opintomatka Saksaan 11. luokan syksyllä lukiolaiset tekevät perinteisen opintomatkan Saksaan. Matka on monelle erinomainen mahdollisuus tutustua saksalaisen kulttuurin kirjoon. Lukiolaiset suunnittelevat matkan suurimmaksi osaksi itse. Kaupungit, joissa vieraillaan, ja aktiviteetit, joihin osallist...

Muita tutkintoja

Deutsches Internationales Abiturin lisäksi lukiossamme voi suorittaa myös seuraavia muita tutkintoja: YT: ruotsin kielen koe sekä suomi toisena kielenä ylioppilastutkinnon erillisenä kokeena Latinum: latinan kielen tutkinto CAE: Cambridge Certificate of Advanced English DELF: Diplôme d'Etudes ...