Lukio

Lukio

Saksalaisen koulun lukion muodostavat luokat 10 – 12. Lukion tavoitteena on tarjota kattava yleissivistys, joka pohjautuu kulttuurien kohtaamiseen, sekä valmentaa opiskelijoita päättötutkintoon. Vuoteen 2018 saakka päättötutkintona suoritetaan Reifeprüfung ja vuodesta 2019 lähtien Deutsches Internationales Abitur. Saksalaisessa koulussa suoritettava päättötutkinto, joka rinnastetaan Saksassa ja Suomessa suoritettaviin lukion päättötutkintoihin, antaa kelpoisuuden korkea-asteen opintoihin Saksassa ja Suomessa ja nauttii siis kansainvälistä arvostusta.

Lukion opetussuunnitelmat noudattavat saksalaisia opetussuunnitelmien perusteita (Vorgaben der Kultusministerienkonferenz zu den Kerncurricula ja Einheitlichen Prüfungsanforderungen). Sen lisäksi niissä on suomalaisia ja koulukohtaisia piirteitä.

 

Ajankohtaista

Lukiolaisten työura- ja opinto-ohjausta

Viime viikkojen aikana koulun 11. ja 12. luokkien opiskelijoilla on ollut useita mahdollisuuksia syventyä miettimään omia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Esimerkiksi he pääsivät vierailemaan virtuaalisesti Heidelbergin yliopistossa, joka on samalla yhteistyöyliopistomme ja saamaan konkre...

11. ja 12. luokkien taloustiedon opiskelijat vierailulla AHK:ssa

Helsingin Saksalaisen koulun 11. ja 12. luokkien opiskelijat vierailivat taloustiedon kurssin tunnilla Saksalais-Suomalaisessa Kauppakamarissa (www.ahkfinnland.de/fi/). AHK:n toimitusjohtaja, tri Jan Feller piti opiskelijoille erittäin mielenkiintoisen luennon, joka käsitteli mm. AHK:n tehtäviä ja ...

Tie sydämeen kulkee vatsan kautta!

Sanonta pätee myös kun puhutaan rakkaudesta kemiaa kohtaan. Sanni L. ja Noemi W. koulun 12. luokalta olivat leiponeet tämän tunteen johdattamina mahtavia kuppikakkuja, jotka muodostivat koko alkuainetaulukon. Käytettävissä oli kaikkiaan 118 elementtiä, jolloin jokaisella 12. luokan oppilaalla oli ma...

12.-luokkalaisten historiallinen kaupunkikierros  

Ines Päivärinta oli järjestänyt 12. luokkien historiankurssilaisille erityisen historian tunnin. Hän oli kutsunut M.A. Robert Starkin luennoimaan kansallissosialismin ja toisen maailmansodan ajan Suomesta. Yhteisen historiallisen kaupunkikierroksen aikana ryhmä käv...