Päättötutkinto Deutsches Internationales AbiturSaksalaisen koulun lukio muodostuu luokista 10–12. Luokka 10 käsittää valmistavan vaiheen ja luokat 11 ja 12 tutkintovaiheen, joka päättyy saksalaiseen kansainväliseen lukion päättötutkintoon eli Deutsches Internationales Abitur -tutkintoon (DIA). Lukioon voivat siirtyä DSH:n perusopetuksen 9. luokan hyväksytysti suorittaneet oppilaat.

 

DSH:n lukion päättötutkinto pätevöittää kahteen tapaan: opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka vastaa saksalaista päättötutkintoa ja myös suomalaista ylioppilastutkintoa. Sillä voi suoraan hakea sekä Suomen että Saksan korkeakouluihin. Lisäksi DSH:ssa on mahdollista suorittaa erillinen yo-koe ruotsin kielessä ja suomessa toisena kielenä.

 

Kokonaisarviointi, jonka perusteella yleinen korkeakoulukypsyys saavutetaan, koostuu lukukausien aikaisista suorituksista niissä aineissa, joita on opiskellut tutkintovaiheessa, sekä lukion päättötutkinnon suorituksista.

Lukion opiskelijoilla on 10. luokasta alkaen mahdollisuus tiettyjen aineiden valintaan. Tarjolla ovat taulukossa esitetyt aineet. 9. luokalla annetaan tieto siitä, mitkä aineet ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia.


Lukion päättötutkinto koostuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta: tammikuun lopussa kolmessa eri aineessa on kirjallinen koe ja maaliskuun lopussa lisäksi kahdessa aineessa suullinen koe. Seuraavasta kuvasta ilmenevät tutkintoaineiden yhdistelmämahdollisuudet:

 Seuraavasta kuvasta ilmenee kokonaisarvosanan rakentuminen:

 

Perusteet

Helsingin Saksalaisen koulun lukion päättötutkinto Deutsches Internationales Abitur perustuu seuraaviin Saksan ulkomaankouluille annettuihin määräyksiin:

Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen im Ausland (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.6.2015)

sekä siihen liittyvään

Richtlinien für die Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife an Deutschen Schulen im Ausland „Deutsches Internationales Abitur“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.6.2015)

 

Lisätietoa näistä linkeistä

Suuntaviivoja korkeakoulukypsyyden saavuttamiseksi Saksan ulkomaankouluissa (saksaksi):
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/doc/Bildung/Auslandsschulwesen/ServiceAbitur/2015-06-11-RiLi-DIA-BS-25-09-2019-mAnl.pdf

Deutsches Internationales Abitur, tutkintojärjestelmä (saksaksi):
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/doc/Bildung/Auslandsschulwesen/ServiceAbitur/2015-06-11-PO-DIA-03-05-2018-mAnl.pdf


Lukion yhteyshenkilöt

 • Lukion koordinaattori:
  Ines Päivärinta
  ines.paivarinta(at)dsh.fi

 • Opinto-ohjaaja, suomi:
  Martina Dumbrajs
  martina.dumbrajs(at)dsh.fi
 • Opinto-ohjaaja, saksa:
  Susanna Rescalli
  susanna.rescalli(at)dsh.fi