OppilaskuntaHelsingin Saksalaisen koulun oppilaskunta pyrkii kehittämään kouluamme ja kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointiin. Oppilaskunta pyrkii muun muassa parantamaan oppimis- ja opetustilanteita yhteistyössä opettajien ja koulun muiden tahojen kanssa.

Jokainen luokka valitsee luokaltaan kaksi luottamusoppilasta, jotka osallistuvat oppilaskunnan täysistuntoihin ja niissä oppilaskunnan toimintaa koskevaan demokraattiseen päätöksentekoon. Oppilaat saavat näin mahdollisuuden vaikuttaa koko kouluyhteisön toimintaan ja opetella vastuunottoa ja ryhmätyöskentelyä.

Oppilaskunnan johtoajatuksia ovat mm. koulun päätöksenteon avoimuus, suomalaisten ja saksalaisten oppilaiden kohtaaminen sekä vanhempien, opettajien ja oppilaiden välinen yhteydenpito. Näitä ajatuksia edustavat koulun eri elimissä oppilaskunnan edustajat.

Lisäksi oppilaskunta pyrkii huomioimaan ja kehittämään oppilaiden erityisosaamista erilaisten projektien ja tapahtumien järjestämisessä. Yhdessä kaikkien Helsingin Saksalaisen koulun toimijoiden kanssa pyrimme tukemaan, kehittämään ja vaalimaan kouluyhteisöämme sekä suuremmassa mittakaavassa myös saksalaista kulttuuria Suomessa.

Oppilaskunnan säännöt

Ongelma opettajan kanssa (kaavio)


Oppilaskunnan puheenjohtaja: Leo Kiviniemi

Oppilaskunnan varapuheenjohtaja: Juho Salorinne


yhteydenotot: etunimi.sukunimi(at)edu.dsh.fi