OppilaskuntaHelsingin Saksalaisen koulun oppilaskunta pyrkii kehittämään kouluamme ja kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointiin. Oppilaskuntaa pyrkii muun muassa parantamaan oppimis- ja opetustilanteita yhteistyössä opettajien ja koulun muiden tahojen kanssa.

Jokainen luokka valitsee luokaltaan kaksi luottamusoppilasta, jotka osallistuvat oppilaskunnan täysistunnoihin ja niissä oppilaskunnan toimintaa koskevaan demokraattiseen päätöksentekoon. Oppilaat saavat näin mahdollisuuden vaikuttaa koko kouluyhteisön toimintaan ja opetella vastuunottoa ja ryhmätyöskentelyä.

Oppilaskunnan johtoajatuksia ovat mm. koulun päätöksenteon avoimuus, suomalaisten ja saksalaisten oppilaiden kohtaaminen sekä vanhempien, opettajien ja oppilaiden välinen yhteydenpito. Näitä ajatuksia edustavat koulun eri elimissä oppilaskunnan edustajat.

Lisäksi oppilaskunta pyrkii huomioimaan ja kehittämään oppilaiden erityisosaamista erilaisten projektien ja tapahtumien järjestämisessä. Yhdessä kaikkien Helsingin Saksalaisen koulun toimijoiden kanssa pyrimme tukemaan, kehittämään ja vaalimaan kouluyhteisöämme sekä suuremmassa mittakaavassa myös saksalaista kulttuuria Suomessa.

Oppilaskunnan säännöt

Koulun luottamusoppilaat lukuvuonna 2018-19:

6A Sofianna Kläusler

6B Martin Repka

6C Laura Classen

7A Rio Duarte

7B Neela Koev

7C Pihla Nelskylä

8A Ines Koponen

8B Elsi Rapeli

8C Tapio Schmidt-Thomé

9A Ella Halme

9B Henriikka Virtanen

9C Iiris Myllymäki

10A Erika Sahla

10B Aini Strien

11A David Strauss

11B Annika Offermann

11C Mikko Strien

12A Kaisla Mäki

12B Ronja Hanssen

12C Julius Thimm

Oppilaskunnan puheenjohtaja: Emma Strauss

Puheenjohtajan sijainen: David Strauss

Yläkoulun luottamusoppilas: Ines Koponen

yhteydenotot: etunimi.sukunimi(at)edu.dsh.fi