HakeminenHelsingin Saksalaisen koulun lukio ei kuulu lukioiden yhteishaun piiriin. Enemmistö opiskelijoista siirtyykin lukioon Saksalaisen koulun peruskoulun puolelta, mutta myös Saksassa vaihto-oppilasvuoden viettäneitä opiskelijoita opiskelee lukiossamme.

Saksalaisen koulun lukioon on jatkuva haku. Opiskelijaksi ottamisesta päättää koulun rehtori.

DSH:n lukioon hakevalta edellytetään:

  • perusopetuksen päättötodistus (todistus siitä, että oppilas on käynyt 9 vuotta koulua)
  • Saksan kielidiplomi I (das Deutsche Sprachdiplom I) tai todistus vastaavan tasoisesta saksan kielen taidosta

Muista saksalaisista kouluista Helsingin Saksalaiseen kouluun hakevien opiskelijoiden kohdalla tai toisinpäin sovelletaan Saksan ulkomaankouluja koskevia määräyksiä.

Erityistapauksissa, kuten opiskelijan huoltajien asuessa muualla kuin Suomessa, hyväksymisestä päättää koulun johtokunta.

Lukion suomenkielinen tiedotusilta 28.10.2021

 

Luokille 10-11 hakeville

Hakemuslomakkeet lukuvuodelle 2022-2023 tulee jättää 28.2.2022 mennessä. Valintakoe pidetään keväällä 2022.

Lukion valintaan liittyvät kokeet tehdään normaalisti koulumme tiloissa. Tämän hetkisen poikkeustilanteen takia kokeet voidaan järjestää myös etäyhteyksin. Tällöin tarvittavat testit suoritetaan siinä koulussa, jossa oppilas parhaillaan opiskelee. Pyydämme teitä ilmoittamaan meille, jos tarkoituksenanne on suorittaa koe etänä sekä selvittämään, onko kokeen järjestäminen nykyisessä koulussa mahdollista.

Valinta mahdollisesti vapaille oppilaspaikoille pidetään elokuun alkupuolella

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää

  • syntymätodistus
  • todistukset kolmelta viimeiseltä lukukaudelta
  • terveystodistus

Oppilaaksiotto 12. luokalle ei yleensä ole mahdollista.   

Hakemuslomakkeet ja hakemista koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen ines.paivarinta(at)dsh.fi (lukion koordinaattori).