HakeminenHelsingin Saksalaisen koulun lukio ei kuulu lukioiden yhteishaun piiriin. Enemmistö opiskelijoista siirtyykin lukioon Saksalaisen koulun peruskoulun puolelta, mutta myös Saksassa vaihto-oppilasvuoden viettäneitä opiskelijoita opiskelee lukiossamme.

Saksalaisen koulun lukioon on jatkuva haku. Opiskelijaksi ottamisesta päättää koulun rehtori.

DSH:n lukioon hakevalta edellytetään:

  • perusopetuksen päättötodistus (todistus siitä, että oppilas on käynyt 9 vuotta koulua)
  • Saksan kielidiplomi I (das Deutsche Sprachdiplom I) tai todistus vastaavan tasoisesta saksan kielen taidosta

Muista saksalaisista kouluista Helsingin Saksalaiseen kouluun hakevien opiskelijoiden kohdalla tai toisinpäin sovelletaan Saksan ulkomaankouluja koskevia määräyksiä.

Erityistapauksissa, kuten opiskelijan huoltajien asuessa muualla kuin Suomessa, hyväksymisestä päättää koulun johtokunta.

 

Luokille 10-11 hakeville

Hakemuslomakkeet lukuvuodelle 2023-2024 tulee jättää helmikuun loppuun mennessä. Valintakoe pidetään kuluvan lukuvuoden keväällä.

Tervetuloa tutustumaan kouluumme avoimien ovien päivänä lauantaina 13.1.2024 kello 9-13.

Suomalaisista peruskouluista tai muista ei-saksalaisista kouluista hakeutuvien oppilaiden on tultava tutustumaan kouluumme ja seuraamaan opetusta kahdeksi tai kolmeksi päiväksi ennen hakemuksen jättämistä. Ajasta sovitaan etukäteen lukion koordinaattorin kanssa.

Valinta mahdollisesti vapaille oppilaspaikoille pidetään elokuun alkupuolella

Hakemuslomakkeeseen tulee liittää

  • syntymätodistus
  • todistukset kolmelta viimeiseltä lukukaudelta
  • terveystodistus

Oppilaaksiotto 12. luokalle ei yleensä ole mahdollista.   

Hakemuslomakkeet ja hakemista koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen ines.paivarinta(at)dsh.fi (lukion koordinaattori).