Lukion opinto-ohjausLukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissaan ja tulevaisuuden suunnittelussaan. Opinto-ohjaus ei ole oppiaine Saksalaisen koulun lukiossa, joten varsinaisia lukujärjestykseen merkittyjä oppitunteja ei pidetä. Opinto-ohjaajat järjestävät kuitenkin eri luokka-asteilla yhteisiä tilaisuuksia esimerkiksi oppiainevalinnoista, opiskelutekniikasta ja yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeista ja opetustarjonnasta. Lisäksi opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista neuvontaa kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. 

Opinto-ohjausta annetaan seuraavasti: 

Lukion koordinaattori (Oberstufenkoordinator/in) huolehtii asioista, jotka liittyvät Saksalaisen koulun lukion ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittamiseen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi oppiainevalinnat ja ilmoittautuminen päättötutkintoon.

Saksalaisen opinto-ohjaajan puoleen kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut saksalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista.

Suomalainen lukion opinto-ohjaaja antaa opinto-ohjausta suomeksi kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. Hänen puoleensa kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut jatkamaan opintojaan Suomessa päättökokeen jälkeen esimerkiksi korkeakoulussa tai yliopistossa.

Opinto-ohjaajat ottavat vastaan 6. kerroksen huoneessa 601. Ajanvaraus tapahtuu joko ottamalla suoraan yhteyttä opinto-ohjaajaan tai varaamalla tapaamisaika huoneen ulkopuolella olevasta listasta.