Lukion opinto-ohjausLukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissaan ja tulevaisuuden suunnittelussaan. Opinto-ohjaus ei ole oppiaine Saksalaisen koulun lukiossa, joten varsinaisia lukujärjestykseen merkittyjä oppitunteja ei pidetä. Opinto-ohjaajat järjestävät kuitenkin eri luokka-asteilla yhteisiä tilaisuuksia esimerkiksi oppiainevalinnoista, opiskelutekniikasta ja yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeista ja opetustarjonnasta. Lisäksi opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista neuvontaa kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. 

Opinto-ohjausta annetaan seuraavasti: 

Lukion koordinaattori (Oberstufenkoordinator/in) huolehtii asioista, jotka liittyvät Saksalaisen koulun lukion ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittamiseen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi oppiainevalinnat ja ilmoittautuminen päättötutkintoon.

Saksalaisen opinto-ohjaajan puoleen kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut saksalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista.

Suomalainen lukion opinto-ohjaaja antaa opinto-ohjausta suomeksi kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. Hänen puoleensa kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut jatkamaan opintojaan Suomessa päättökokeen jälkeen esimerkiksi korkeakoulussa tai yliopistossa.

Opinto-ohjaajat ottavat vastaan 6. kerroksen huoneessa 601. Ajanvaraus tapahtuu joko ottamalla suoraan yhteyttä opinto-ohjaajaan tai varaamalla tapaamisaika huoneen ulkopuolella olevasta listasta.

AJANKOHTAISTA

Tiistai 13.8.2019 - lukioinfo ja opinto-ohjausta
10A

Keskiviikko 14.8.2019 - lukioinfo ja opinto-ohjausta
10B

Keskiviikko 2.10.2019 - Koe kampus! 
Aalto-yliopisto, Otaniemen kampus
Tapahtuma tarjoaa lukiolaisille ja muille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin. Tapahtumapäivän ohjelma julkaistaan syyskuun alkupuolella. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tapahtuman kotisivuilla. 

Torstai 24.10.2019 - Koe kampus!
Taideyliopisto
Tapahtuma tarjoaa lukiolaisille ja muille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin. Tapahtumapäivän ohjelma julkaistaan syyskuun loppupuolella. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tapahtuman kotisivuilla. 

Torstai 31.10.2019 – Högskoledagen
Tapahtumassa mahdollisuus tutustua ruotsinkielisiin opiskelumahdollisuuksiin pääkaupunkiseudulla. Lisätietoa Studera i Helsingfors -sivuilla.

Tiistai 3.12.–Keskiviikko 4.12.2019 - Studia-messut
Messuilla voi tutustua opiskelumahdollisuuksiin, liittoihin, järjestöihin, opiskelijapalveluihin ja työmahdollisuuksiin. 11. luokat vierailevat messuilla opojen johdolla. 

Keskiviikko 13.11.20194.11.2018 - AMK-Kampuspäivä
Toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluihin. Mukana AMK-kampuspäivässä ovat Yrkeshögskolan Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Metropolia. Ilmoittautuminen tapahtumaan käynnistyy lokakuussa 2019.

 

OPISKELUN TUKI

Helsingin Saksalainen koulu tukee opiskelijoitaan oppimisessa ja koulunkäynnissä pedagogisilla ratkaisuilla sekä esimerkiksi opinto-ohjauksen keinoin. Lukiossa ei järjestetä tukiopetusta, mutta opiskelijat voivat milloin tahansa pyytää tarkennusta tai lisäselvitystä opettajaltaan. Myös pienten opiskeluryhmien ja lukupiirien perustaminen on mahdollista. Eri aineiden tuki- ja lisäharjoitteluaineistoja kerätään 6. kerroksen ilmoitustaululle (lukiolaisten oleskelutila). Ilmoitustaululta löytyy myös tukea tarjoavien henkilöiden yhteystiedot.

 

LINKKEJÄ

www.studentum.fi

www.opintopolku.fi

www.toissa.fi