Lukion opinto-ohjausLukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissaan ja tulevaisuuden suunnittelussaan. Opinto-ohjaus ei ole oppiaine Saksalaisen koulun lukiossa, joten varsinaisia lukujärjestykseen merkittyjä oppitunteja ei pidetä. Opinto-ohjaajat järjestävät kuitenkin eri luokka-asteilla yhteisiä tilaisuuksia esimerkiksi oppiainevalinnoista, opiskelutekniikasta ja yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeista ja opetustarjonnasta. Lisäksi opinto-ohjaajat antavat henkilökohtaista neuvontaa kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. 

Opinto-ohjausta annetaan seuraavasti: 

Lukion koordinaattori (Oberstufenkoordinator/in) huolehtii asioista, jotka liittyvät Saksalaisen koulun lukion ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittamiseen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi oppiainevalinnat ja ilmoittautuminen päättötutkintoon.

Saksalaisen opinto-ohjaajan puoleen kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut saksalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista.

Suomalainen lukion opinto-ohjaaja antaa opinto-ohjausta suomeksi kaikkien lukioluokkien opiskelijoille. Hänen puoleensa kannattaa kääntyä, jos on kiinnostunut jatkamaan opintojaan Suomessa päättökokeen jälkeen esimerkiksi korkeakoulussa tai yliopistossa.

Opinto-ohjaajat ottavat vastaan 6. kerroksen huoneessa 601. Ajanvaraus tapahtuu joko ottamalla suoraan yhteyttä opinto-ohjaajaan tai varaamalla tapaamisaika huoneen ulkopuolella olevasta listasta.

AJANKOHTAISTA

Torstai 13.8.2020 - lukioinfo ja opinto-ohjausta uusille lukiolaisille

Torstai 29.10.2020 – Högskoledagen
Tapahtumassa mahdollisuus tutustua ruotsinkielisiin opiskelumahdollisuuksiin Helsingissä. Lisätietoa Studera i Helsingfors -sivuilla. Högskoledagen 29.10.2020 järjestetään etätapahtumana.

AMK-Kampuspäivä
Pääkaupunkiseudulla toimivien ammattikorkeakoulujen vuosittain järjestämä tapahtuma, jonka puitteissa toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluihin. Mukana AMK-kampuspäivässä ovat Yrkeshögskolan Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Metropolia. 

25.–26.11.2020 - Studia-messut
Opiskelu- ja uratapahtuma Messukeskuksessa

Meilahden kampuspäivä
Vuosittain järjestettävässä Meilahden kampuspäivässä on ohjelmassa opastettuja tutustumiskäyntejä, tapahtumatori esittelypisteineen sekä kiinnostavia luentoja. 

 

OPISKELUN TUKI

Helsingin Saksalainen koulu tukee opiskelijoitaan oppimisessa ja koulunkäynnissä pedagogisilla ratkaisuilla sekä esimerkiksi opinto-ohjauksen keinoin. Lukiossa ei järjestetä tukiopetusta, mutta opiskelijat voivat milloin tahansa pyytää tarkennusta tai lisäselvitystä opettajaltaan. Myös pienten opiskeluryhmien ja lukupiirien perustaminen on mahdollista. Eri aineiden tuki- ja lisäharjoitteluaineistoja kerätään 6. kerroksen ilmoitustaululle (lukiolaisten oleskelutila). Ilmoitustaululta löytyy myös tukea tarjoavien henkilöiden yhteystiedot.

 

LINKKEJÄ

www.studentum.fi

www.opintopolku.fi

www.toissa.fi