OpetusLukion opetusryhmien koot ovat pieniä, 15–20 opiskelijaa. Opetus on luokkamuotoista. Tämä luo hyvät edellytykset rakentavalle oppimisympäristölle.

Lukion opetuskielenä on pääasiassa saksa. Vieraita kieliä opetetaan kyseisillä kielillä. Oppiaineita suomi äidinkielenä ja kirjallisuus (FIM), Suomen historia, elämänkatsomustieto ja lakitieto opetetaan suomeksi. Lisäksi maantietoa opetetaan kaksikielisesti, englanniksi ja saksaksi.

Luokasta 10 alkaen opiskelijoilla on mahdollisuus valita lukion oppiainetarjonnasta (ks. taulukko alla) itseä kiinnostavan ja omia tavoitteita vastaavan kokonaisuuden. Opiskelijat voivat suuntautua esimerkiksi vieraiden kielten tai luonnontieteiden opiskeluun. Tieto siitä, mitkä aineet ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia, annetaan 9. lukuvuoden alussa.