Abit Helsingin yliopistollaAbiturienterna besökte Helsingfors universitet och Nordica. Vi diskuterade studier och universitetslivet med studenter och deras lärare. Besöket var intressant och det var roligt att prata svenska! Tusen tack, Nordica och HU!

Abiturientit vierailivat Helsingin yliopistossa ja Nordicalla. Keskustelimme opinnoista ja yliopistoelämästä opiskelijoiden ja heidän opettajiensa kanssa. Vierailu oli mielenkiintoinen ja oli hauska puhua ruotsia! Tusen tack, Nordica och HU!