Kymppiluokkalaisten onnenpäivä


Perjantaina 2. maaliskuuta DSH:n kymmenennen luokan opiskelijoilla oli teemapäivä onnellisuudesta sekä erilaisista utopioista ja niiden kehityksestä menneisyydessä. Koko päivä työskenneltiin ryhmissä ja tulokset esiteltiin ja niistä keskusteltiin koko ryhmän kanssa. Päivän alussa 10.-luokkalaiset kokoontuivat yhdessä herra Hedigerin ja herra Heimosen kanssa huoneeseen 607/608 päivänavausta varten. Opettajat aloittivat esitelmällä, jossa he esittelivät erilaisia lähestymistapoja onnellisuuden eri puoliin, esimerkiksi tieteellisen näkemyksen siitä, mitä onni on. Lisäksi termi "utopia" selitettiin kuuntelijoille ja sitä havainnollistettiin useilla esimerkeillä. Tämän jälkeen 10.-luokkalaiset jaettiin eri ryhmiin, joissa he tutkivat mm. suomalaisia utopioita tai vastuuntuntoa filosofian silmin. Päivän päätteeksi heidän tuloksensa esiteltiin ja keskusteltiin koko ryhmän osallistuessa keskusteluun. Kun kaikki ryhmät olivat esiintyneet, tämä pitkä mutta informatiivinen ja "onnellinen" päivä oli päättynyt.
 
Mikko 10C