Uskalla unelmoida -projektin päätöstilaisuus SäätytalossaUSKALLA UNELMOIDA PÄÄTÖSTILAISUUS SÄÄTYTALOSSA

Säätytalon upea sali loi juhlavat puitteet Helsingin Saksalaisen koulun, Eiran aikuislukion, Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ja Suomalais-venäläisen koulun Uskalla unelmoida-projektin päätöstilaisuudelle, jossa katsottiin projektiin osallistuneiden oppilaiden yhteistyössä tekemät videoteokset. Oppilaat pääsivät myös kertomaan työprosessista ja kokemuksistaan. Palaute oli yksiselitteisen positiivista: projekti tutustutti toisten koulujen oppilaisiin, loi uusia näkökulmia, innosti ja oli koulun arjessa erilainen kokemus. Tällaista toivottiin lisää.

Videoteokset vastaanottivat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Päivi Lipponen ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Tilaisuudessa puhui myös kansanedustaja Jutta Urpilainen. He ja projektin puuhamies Mikko Kantero sekä mukana olleet opettajat olivat yksimielisiä siitä, että tehty projekti kannatti. Se osallisti oppilaita, lisäsi yhteistyötä koulujen välillä, ylitti oppiainerajoja ja antoi nuorille eväitä tulevaisuuteen – vaikkapa lisäämällä työelämätaitoja.

Uskalla unelmoida on projekti, jolla kannustetaan aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria kuuntelemaan sisäistä ääntänsä, näkemään maailma mahdollisuutena ja etsimään rohkeasti omaa polkuaan. Unelmien laadulla ja niiden suuruudella tai pienuudella ei ole merkitystä – tärkeää on tulla niistä tietoisiksi ja tarttua niihin.

Katso valmiit tuotokset osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/fpharx22ir4pt0g/AAAfoGemsp9zTLmxuAMUMV6Ha?dl=0  

Katso myös Yle: http://yle.fi/uutiset/nuoret_kaipaavat_aikuisilta_rohkaisua_unelmilleen/7616048