Saksanopettajien koulutuspäivät Helsingin Saksalaisessa koulussaFreude schöner Götterfunken! Saksanopettajien seminaari DSH:ssa 23.- 24.9.2014

Syyskuussa kokoontui yli viisikymmentä saksanopettajaa koulutuspäiville Helsingin Saksalaiseen kouluun. Seminaarin tavoitteena oli perehdyttää opettajia uusiin sähköisiin ja vaihtoehtoisiin opetusmenetelmiin. Ilmoittautuminen täyttyi jo keväällä, joten kysyntää tällaiselle koulutukselle oli paljon.

Seminaari oli jaettu kahteen osaa: ensimmäisenä päivänä oli teemana uudet sähköiset opetusmetodit ja toisena päivänä luovat menetelmät saksanopetuksessa. Kantavana ideana oli ilo opetuksessa: ilottomassa opetuksessa oppiminen on vaikeaa, ilo sen sijaan tukee kaikkea oppimista.

Seminaarin yhtenä rahoittajana oli Opetushallitus. OPH:n johtaja Jorma Kauppinen kertoi tulevista opetussuunnitelmista ja siitä, miten ne muuttavat kieltenopetusta. Yhtenä muutoksena nykyiseen on ajatus, että kaikissa aineissa opetetaan myös kieltä. Oppilaiden kielitietoisuutta tulee kasvattaa kaikessa opetuksessa. Toinen tulevaisuuden muutos on sähköinen ylioppilastutkinto ja ylipäänsäkin digitaalisten opetusmetodien käytön lisääntyminen koulutuksessa.

Ensimmäisenä päivänä nähtiin, kuinka monipuolisesti sähköisiä metodeja voi käyttää opetuksen rikastuttamiseen. Sähköiset menetelmät eivät ole itseisarvo, mutta ne lisäävät oppilaiden osallisuutta oppimiseen ja muuttavat myös näkemystä tiedon laadusta. Päivä päättyi Saksan tunnetuimman kabaretistin Dieter Nuhrin esitykseen.

Toinen työpäivä keskittyi luoviin menetelmiin ja kielen autenttisuuteen. Perehdyttiin runon ja liikunnan käyttöön kieltenopetuksessa. Aiheena olivat myös eheyttävät eli oppiaineita integroivat projektit opetuksessa. Mielenkiintoisen panoksen toi myös kääntäjä Helen Mosterin esitys uusimmasta saksalaisesta kirjallisuudesta.

Seminaari oli erittäin onnistunut: siitä kertoivat opettajien palautteet. DSH:lla on vankka kokemus erinomaisten koulutustapahtuminen järjestämisessä kieltenopettajille. Kukaan ei lähtenyt tyhjin käsin kotiin, aikataulut pitivät ja kaikkien positiivinen osanotto lisäsi päivien miellyttävyyttä. Opettajien toiveena oli saada tämän kaltaista koulutusta lisää.