Vuoden 2022 Lucie Frischknecht -stipendi on jaettu!Lucie Frischknecht työskenteli opettajana Helsingin Saksalaisessa koulussa vuosina 1955–1959. Näinä vuosina ja elämänsä aikana hän näki, miten tärkeää ja arvokasta erilaisista kulttuuritaustoista tulevien lasten, nuorten ja aikuisten välinen keskinäinen suvaitsevaisuus ja ymmärrys on. Tämän ylläpitämiseksi hän lahjoitti testamentissaan Helsingin Saksalaisen koulun kouluyhdistykselle jaettavaksi stipendin, jonka saatesanat kuuluvat seuraavasti: ”Stipendi on tarkoitettu käytettäväksi siihen, että Helsingin Saksalaisesta koulusta valmistunut ylioppilas voi opiskella lukukauden Saksassa.”

Lucie Frischknecht -stipendi jaetaan vuosittain lukiostamme valmistuneelle opiskelijalle, ja sen saaminen edellyttää, että hakija on jo opiskellut vähintään yhden vuoden Saksassa.

Tämän vuoden stipendin saaja on DSH:n entinen oppilas Hugo Hoffstadt, vuoden 2020 abiturientti. Lämpimät onnittelut Hugolle, joka on osoittanut kiitoskirjeensä koko koululle:


"Muistelen mielelläni aikaa Helsingin Saksalaisessa koulussa. Muutin Suomeen vuonna 2008, ja koulun avulla minulle avautui hieno tilaisuus tutustua aivan uuteen kulttuuriin.

Helsingin Saksalaisen koulun kielellinen monimuotoisuus ja erinomainen opetus loivat pohjan taloustieteen opintoihin, joita suoritan parhaillaan Goethe-yliopistossa Frankfurt am Mainissa. Tämän lisäksi solmin koulussa ystävyyssuhteita, jotka ovat kestäneet aina tähän päivään saakka ja jotka vaikuttavat minuun varmasti koko loppuelämäni. Pätevien ja minusta aidosti oppilaana kiinnostuneiden opettajien tukemana minusta on kasvanut nuori mies, joka haluaa jatkuvasti kehittyä ja toteuttaa itseään. Olen tästä hyvin kiitollinen ja tunnen aina kuuluvani Helsinkiin ja Helsingin Saksalaiseen kouluun.

Koulun päättymisen jälkeen minulla on ollut mahdollisuus tutustua myös itseeni. Kiinnostuin makrotalouden analyyttisistä kysymyksistä niin, että opintojen ohella myös ammatillinen polku on avautunut harjoittelupaikkoina konsultointi- ja startup-yrityksissä.

Haluaisin jatkossakin paneutua näihin aiheisiin. Erityisesti haluaisin syventyä kestävän kehityksen taloudelliseen puoleen ja pyrkiä löytämään ilmastonmuutosta koskevia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. En olisi valinnut tällaista tietä, jos aikoinaan kiinnostukseni näitä aiheita kohtaan ei olisi herännyt DSH:n maantiedon ja taloustiedon kaltaisten aineiden oppitunneilla.

Sydämellinen kiitos Lucie Frischknecht -stipendistä! Siitä on taloudellista apua Saksan talouspääkaupungissa Frankfurt am Mainissa, joka on kallis paikka elää. Toivon, että jonain päivänä voin antaa tämän tuen määrän moninkertaisesti takaisin."