Usein esitettyjä kysymyksiä Helsingin Saksalaisesta koulustaSeuraavia kysymyksiä meiltä kysytään usein:

Mitkä ovat Helsingin Saksalaisen koulun erityispiirteet ja painopistealueet?

  • Saksan kielen oppiminen ja musiikki
  • Kansainvälinen DIA-ylioppilastutkinto, jolla pääsee jatko-opintoihin Saksassa, Suomessa ja monissa muissa maissa
  • Arvostava, oppilaskeskeinen ja oppimismyönteinen oppimisympäristö

Tunnelma tunneilla on rauhallinen ja keskittynyt. Koulussamme on myös pienet opetusryhmät, ja oppilaista huolehditaan hyvin.

  • Oppilaiden tukeminen

Koululla on tiiviissä yhteistyössä toimiva Voimataloon keskitetty oppilashuolto.

  • Oma henkilökunta

Koululla on vain omaa henkilökuntaa, opettajia ja sijaisia, ja keittiö tekee ruoan itse. Kouluhuolto on pääosin omaa väkeä. Se tuo joustavuutta ja luo omalta osaltaan turvallista, tuttavallista ja viihtyisää kouluympäristöä. Henkilökunta on tuttua.

Pitääkö olla saksalainen/saksankielinen että pääsee kouluun?

Jos tulee kouluumme ensimmäiselle luokalle, ei tarvitse osata saksan kieltä, mutta jos tulee esimerkiksi seitsemännelle luokalle, kieltä pitää jo osata. Ei tarvitse kuitenkaan olla saksalainen tai saksankielinen. Koulun oppilaista 72% on ilmoittanut maistraattiin äidinkieleksi suomen, ja 21% saksan. Opettajina on monien kansallisuuksien edustajia, ja oppilaita on noin 15 kansallisuudesta.

Missä Saksalainen koulu sijaitsee?

Helsingin Saksalainen koulu on yksityinen kielikoulu ydinkeskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Samassa koulurakennuksessa opiskelevat oppilaat alakoululaisista abiturientteihin. Lisäksi saksankielistä esiopetusta järjestetään kahden päiväkodin yhteydessä. Koulussamme on hyvät ja toimivat opetustilat.

Mitä muuta koulu tarjoaa?