Kevät ja kesä toivat remontoijat koululleVaikka DSH:n oppilaat ja opiskelijat ovat kesälaitumilla, koululla jatkuu hyörinä, kun rakennusta remontoidaan jälleen kerran perusteellisesti. Kerta ei suinkaan ole ensimmäinen, kun vuonna 1933 Helsingin Malminkadulle noussutta rakennusta uudistetaan, laajennetaan tai muuten kohennetaan.

Ensimmäisen suuremman remontin aikana vuonna 1978 rakennuksen vanhaa osaa korotettiin. Sitä seurasi vuosina 2000 ja 2009 rakennuksen uuden siiven korotus. Tarjolla oleva rakennusala oli tuolloin lähes loppuun käytetty, ja koulu on kymmenen viime vuotta keskittynyt olemassa olevien tilojen kunnossapitoon ja remontointiin.

Niinpä vuonna 2013 uudistettiin 3. kerroksen suihku- ja pukeutumistilat ja remontoitiin iltapäivätoiminnalle ja oppilashuollolle vuokratut Voimatalon tilat. Monin paikoin parannettiin myös ulkorappausta ja maalattiin kaikki 1.–3. kerrosten käytävät. Koulun pihalle asennettiin uusia laitteita ja olemassa olevat huollettiin.

Laajoista remonttitarpeista annettiin toimeksianto Wise Group -yhtiölle, jonka laatiman kiinteistön kuntoarvion ja pitkän tähtäyksen suunnitelman perusteella korjaushanke kilpailutettiin rakennuttajatoimistojen kesken. Vuodesta 2018 lähtien laajaa hanketta alettiin suunnitella Sweco-yhtiön kanssa. Piirustukset laadittiin koulun ideoiden pohjalta yhteistyössä Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy:n arkkitehdin Hannu Jebensin kanssa.

Koululle on ominaista – ja samalla myös haastavaa –, että rakennustyöt tehdään lomien aikana. Yhdeksän viikon kesäloman aikaikkunaan tähtääminen yhdistettynä lupahakemuksiin, jotka usein ovat vieläpä poikkeuslupia, sekä rahoituksen ja kilpailuttamisen järjestämiseen edellyttää pitkäaikaista suunnittelutyötä.

Yllättävät tekijät saattavat siirtää varsinkin suuria projekteja yhtäkkiä vuodella eteenpäin. Näin kävi esimerkiksi lukuvuonna 2018–2019 kattoremontille, joka vastoin odotuksia sai väistyä ruokalan ja siihen kuuluvien saniteettitilojen remontin tieltä, sillä Helsingin kaupungin rutiinitarkastuksessa viemäröinnissä ilmeni yllättäviä ongelmia. Koska ruokalatiloihin oli jo suunnitteilla kunnostustöitä, ne kannatti nyt aikaistaa. Niinpä kesän 2019 aikana koulun pitkä ruokala saniteettitiloineen uusittiin perusteellisesti.

Syysloman 2019 aikoihin Kabinetti muutettiin opetuskeittiöksi. Sen ansiosta koulu säästää vuokrakuluissa, koska voi nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 tarjota kotitalouden opetusta omissa tiloissa.

Samaan aikaan 20 vuotta koskemattomana säilynyt koulun kanslia uudistettiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Siihen tehtiin omat tilat kirjanpidolle ja palkanlaskennalle. Tilansäästöä syntyi työpisteiden ja sisustuksen uudelleenjärjestelystä. Lasiseinät ja laadukkaat materiaalit luovat nykyaikaisen, kestävän ja ajattoman tilaratkaisun, joka edustaa koulua seuraavat kaksi vuosikymmentä kansliana ja myös rehtorin vastaanottotilana.

Molemmat projektit toteutettiin Saksan ulkoministeriön ja muiden tukijoiden ystävällisellä avustuksella.

Kesällä 2020 syntyy paljon uutta

Kesälomalla 2020 vuorossa on jo kertaalleen siirretty suurremontti, jonka kohteena on vihdoin jo useaan otteeseen hätäpaikatun vesikaton uudistaminen. Suunnittelutyön aikana selvisi, että vuodelta 1979 peräisin olevaa kattoa voidaan korottaa maltillisesti, mikä puolestaan mahdollistaa nykyisen ullakon täydennysrakentamisen. Kun tähän vielä lasketaan mukaan entisen talonmiehenasunnon uudistaminen, koulu saa yli 140 m² uutta tilaa. Se on tervetullut helpotus opetus- ja kokoustilojen puutteeseen.

Valmistelun aikana paljastui muutakin. Selvisi, että huolellisesti suunnittelemalla 20 vuotta vuokratiloissa annettua teknisen työn opetusta voidaankin ryhtyä jakamaan koulun omissa tiloissa remontoimalla kellarissa sijaitsevat alkuperäiset verstastilat. Samalla tila 115 muutetaan palvelemaan tekstiilityön opetusta ja yhdistetään teknisen työn tiloihin. Tällä tavoin kouluun saadaan ensimmäistä kertaa yhtenäiset käsityötilat, joissa on mahdollista tarjota opetussuunnitelman mukaista käsityöopetusta.

Työt tässä osassa rakennusta mahdollistavat lisäksi kouluterveydenhoitajan entisten tilojen muuttamisen uudeksi talonmiehen toimistoksi ja kulunvalvonnan työpisteeksi, josta on suora näköyhteys pääportille ja kadulle. Turvallisuus paranee suoran kulunvalvonnan ansiosta, ja seurantaa voidaan tarvittaessa myös tiukentaa.

Kesän 2020 rakennustöistä seuraa, että joidenkin tilojen käyttötarkoitus täytyy määritellä uudestaan, koska toiminnan siirtäminen luo uusia tarpeita. Niinpä tiloihin 113 ja 429 syntyy uusia, nykyaikaisia luokkahuoneita ja tilasta 211 sukeutuu uusi opettajainhuone.

Kaikkien näiden vuosien 2018–2020 rakennusteknisten ratkaisujen myötä saadaan satoja neliöitä käyttämätöntä tilaa opetusta ja koulun arkea varten ja säästetään monta tuhatta euroa vuokrakustannuksissa. Kaiken kukkuraksi koulu voi jatkaa olemassaoloaan Helsingin sydämessä Malminkadulla tinkimättä laadukkaista opetustiloista.

Teksti ja valokuvat: Joachim Bauer, hallintojohtaja


Kanslia 2000–2019


Kanslia 2020


Tässä ei vielä ihan valmiina: uusi opetuskeittiö.


Uusi opetuskeittiö sijaitsee Kabinetissa.


Uusi opetuskeittiö sijaitsee Kabinetissa.


Pitkää ruokalaa (1978–2019) remontoidaan.


Upouusi pitkä ruokala ennen sisustamista.


Uusi kiipeilyteline ja alusta koulun pihalla.

 
Sadevesiviemäriä avataan tutkimuksia varten