Kiinnostava vaalipaneeli Eurooppa-salissa15.3.2019 koulumme oppilaat järjestivät eduskuntavaalipaneelin. Tilaisuus oli osa yhdeksännen luokka-asteen ja 8B:n yhteiskuntaopin opetusta ja demokratiakasvatusta. Paneeliin osallistui nuorisopoliitikkoja, joille tilaisuuden juontajat 8B:n Elsi ja Aatos esittivät oppilaiden laatimia ajankohtaisia kysymyksiä.

Oppilaiden kysymykset ja keskustelun välissä järjestetyt yleisöäänestykset osoittivat, että monet nuoret olivat kiinnostuneita etenkin ilmastoasioista, tasa-arvoisesta avioliitosta, vanhustenhoidon ja koulutuksen nykytilanteesta sekä tasa-arvoisesta ase- ja siviilipalveluksesta. Oppilaita kiinnosti myös kuulla, miksi nuorisopoliitikot olivat lähteneet mukaan politiikkaan. Vaalipaneelin teemoista virisi keskustelua myös tilaisuuden jälkeen.

Vaalipaneelissamme olivat edustettuina Vihreät, Kokoomus, Piraattipuolue, Vasemmistoliitto, Keskusta, Sininen tulevaisuus sekä Suomen kristillisdemokraatit. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiain keskuksen ja puolueiden nuorisojärjestöjen kanssa. Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Heli Unkuri

yhteiskuntaopin opettaja