Satupäivä yhdisti luokka-asteita
Kello kahdeksan keskiviikkoaamuna 2.11. kokoontui ensilumesta haltioitunut lukion ensimmäinen luokka-aste sekä luokka 9B aulaan, jossa opettajat ohjeistivat oppilaat ryhmiin ja kertoivat päivän kulusta. Ryhmät muodostettiin jakamalla jokaiselle oppilaalle palanen paperisesta kuvasta, ja oppilaiden tuli löytää muut, joilla oli osa samaa kuvaa. Valmiit ryhmät saivat tehtävän, jonka jälkeeen ne jakautuivat luokkiin ja aloittivat työskentelyn. Ryhmiä oli kaiken kaikkiaan 13. Tehtävät vaihtelivat ryhmittäin vanhojen satujen uudelleenkirjoittamisesta satujen kristillisen moraalin pohdintaan. Myös näytelmiä oli monia.


Satuprojektien työstäminen alkoi ryhmien tutustumisella toisiinsa ja omaan satuunsa. Sitten seurasi roolien jako ja rekvisiitan ja muun materiaalin tutkiskeleminen ja sen ideointi, mitä kaikkea voisi omassa projektissa käyttää.
Vaikka projektipäivä tuli yllättäen, olivat oppilaat innoissaan päästessään välillä pois harmaasta kouluarjesta sukeltamaan satujen värikkääseen maailmaan. "Näytelmän tekeminen oli hauskaa ja kiinnostavaa“, sanoo Wilma 9B:ltä. "Kivempaa kuin normiopetus“, jatkaa Camilla 10A:lta.


Kello 9:55 kaikki ryhmät kokoontuivat yhteen ja oli aika esittää projektien tulokset muille. Esitysten kirjo oli vaihteleva: oli tehty kuvasarjoja ja näytelmiä, käytettiin useita eri kieliä, satuja oli sijoitettu erilaisiin ympäristöihin kuten Marsiin ja moderniin leirikouluun. Oli myös havainnollistettu satujen opetuksia, sukupuolirooleja ja yhteisiä piirteitä. Esitykset olivat monien mielestä hauskoja, ja kaikkien esitykset saivat raikuvat aplodit. "Parasta tässä päivässä oli lopussa nähdä, mitä muut ryhmät olivat saaneet aikaiseksi“, toteaa Tim 10C:ltä.


Kaisla 10A, Wilma 10A, Annika G. 9B, Eloize 9B