Rehtorin tervehdys”Olemme kaikki saman puun lehtiä – kaikki erilaisia mutta yhtä tärkeitä.”

Hyvät Saksalaisen koulun oppilaat ja vanhemmat!

Olen koulun uusi rehtori Thomas Dietrich. Viimeiset 16 vuotta ennen Helsinkiin muuttoani toimin rehtorina kahdessa badenwurttenbergiläisessä oppikoulussa sekä Dubain kansainvälisessä saksalaisessa koulussa. Perheeseeni kuuluu vaimoni Silvia Erb-Dietrich ja kolme aikuista lasta.

Helsingin Saksalainen koulu on kohtaamiskoulu, jossa eri-ikäiset ihmiset työskentelevät tiiviisti yhdessä. Kouluyhteisöön kuuluvat lapset ja nuoret, jotka ovat eri tavoin lahjakkaita, kiinnostuneita eri asioista ja temperamentiltaan erilaisia, sekä aikuiset, jotka vaikuttavat koulutyöhön sekä osaamisellaan että näkemyksillään.

Kouluyhteisö on kuin puu ja sen jäsenet kuin puun lehtiä - jokainen on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Johdolle ja opettajille merkitsee paljon, että koulussa tehdään yhteistyötä rakentavasti ja toisiin luottaen.

Vanhempien rooli kasvatuksen ja koulutuksen saralla on keskeinen. Kun vanhempia kiinnostaa oman lapsen edistymisen lisäksi koko kouluyhteisön hyvinvointi, meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua yhdessä.

Kasvatus- ja opetustyömme pyrkii siihen, että oppilaamme kehittyisivät kaikin eri tavoin. Yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa tavoittelemme sitä, että oppilaamme saisivat hyvät valmiudet kohdata tulevaisuuden haasteita. Oppilaita kannustetaankin siis olemaan aktiivisia toimijoita ja yhteisen koulun rakentajia!

Toivotan kaikille kouluyhteisön jäsenille menestyksekästä lukuvuotta!

Thomas Dietrich

 

(Tiivistäen suomentanut Satu Saarinen)