Helsingin Saksalainen koulu mukana HundrED-hankkeessaKoulumme on valittu sadan parhaan joukkoon HundrED-hankkeessa, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Hankkeeseen on nyt valittu 75 innovaatiota 500 hakijan joukosta ja loput 25 valitaan syksyllä. Koulumme projekti on Liikunnan merkitys oppimiselle, ja se liittyy Liikkuva koulu -hankkeeseen. Helsingin Saksalaisen koulun ja kahden muun aktiivisen liikkuvan koulun toimintaa seurataan vuoden ajan ja tehdyt kokeilut paketoidaan helposti jaettavaan ja hyödynnettävään muotoon.