Musiikkikoulu ja Band'SMusiikkikoulun tarkoituksena on herättää kaikenikäisissä lapsissa innostusta musiikkiin ja tarjota heille monipuolisia mahdollisuuksia ilmaista itseään musiikin keinoin. Musiikkikoulun tarjonta synnyttää uteliaisuutta musiikkia kohtaan ja rohkaisee yhteistoimintaan. Tarjoamme samassa paketissa luovaa opetusta, järkevää vapaa-ajantoimintaa, rakentavia herätteitä ja ilmaisun iloa. Kannustamme kokeilemaan eri soittimia ja syventämään soittotaitoja.

Musiikin opiskelu voidaan aloittaa esikoulussa, ja se voi jatkua saumattomasti siirryttäessä Helsingin Saksalaiseen kouluun. Soveltuvuustestejä tai pääsykokeita ei ole, eikä kouluun pääsylle ole ikärajaa. Mukaan voi liittyä myös kesken lukukauden.

Musiikkikoulussa on mahdollisuus oppia soittamaan sekä klassisia instrumentteja että bändisoittimia. Soitinvalikoima on laaja. Lisäksi tarjolla on monipuolista toimintaa: yksilö- ja ryhmäopetusta, bändi-, kuoro- ja orkesteritoimintaa sekä mahdollisuus valita opetus pää- tai sivuaineena. Musiikkikoulun puitteissa pidetään konsertteja, tarjotaan runsaasti esiintymismahdollisuuksia ja toteutetaan projekteja.

Opetus on suunniteltu ikäluokittain, ja sitä antavat alan koulutuksen saaneet ammattitaitoiset opettajat. Opetusta voidaan tarvittaessa sovittaa oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Sitä annetaan saksaksi ja suomeksi.


Musiikkikoulun opettajia soittamassa yhdessä.

Musiikkikoulu on osa Helsingin Saksalaisen koulun kokonaiskoulupäivää ja toteuttaa kohtaamiskoulun toiminta-ajatusta. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opetusta annetaan iltapäivisin Helsingin Saksalaisen koulun tiloissa (Malminkatu 14, 00100 Helsinki).

Olemme toukokuusta 2021 alkaen olleet jäsenenä Saksan vapaiden musiikkikoulujen yhdistyksessä, Bundesverband Freier Musikschulen (BDFM). Siitä johtuen voimme käyttää yhdistyksen merkkiä, joka on osoitus erinomaisesta musiikkikoulusta ja tae laadukkaasta musiikkiopetuksesta.