MusiikkikouluHelsingin Saksalaisen koulun yksityinen musiikkikoulu perustettiin syksyllä 2007. Musiikkikoulu kustantaa toimintansa kokonaan itse ilman avustuksia tai tukia. Musiikkikoulun toiminta järjestetään koulu- ja opetustyön jälkeen.

Musiikkikoulun tarkoituksena on laajentaa ja edistää musiikkitoimintaa sekä tarjota kaikenikäisille lapsille mahdollisuus ilmaista itseään musiikin keinoin. Päämääränä on lisätä kiinnostusta musiikkiin sekä rohkaista ja innostaa lapsia kokeilemaan eri instrumentteja.

Musiikin opiskelu voidaan aloittaa esikoulussa, ja se voi jatkua saumattomasti siirryttäessä Helsingin Saksalaiseen kouluun. Sovultuvuustestejä tai pääsykokeita ei pidetä, eikä kouluun ole myöskään ikärajoituksia. Musiikkikoulun opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Opetusta annetaan iltapäivisin Helsingin Saksalaisen koulun tiloissa (Malminkatu 14, 00100 Helsinki).

Opetusta antavat alan koulutuksen saaneet ammattitaitoiset soitonopettajat. Opetus voidaan mukauttaa tarvittaessa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opetusta annetaan saksaksi ja suomeksi.

Musiikkikoulun opettajia soittamassa yhdessä.

Ilmoittautumislomakkeita saa tältä sivulta tai Helsingin Saksalaisen koulun kansliasta. Lisätietoja musiikkikoulusta saa näiden kotisivujen saksankieliseltä puolelta sivulta Musikschule.