EsiopetussuunnitelmaJokaisella lapsella on esiopetusuunnitelma, joka laaditaan yhdessä lapsen, hänen vanhempiensa ja esikoulunopettajien kanssa. Siihen kirjataan, millaisia toiveita ja odotuksia vanhemmilla ja lapsella on esikoulun suhteen, ja siitä näkyvät myös lapsen kehitystä koskevat havainnot. Samoin siitä saa monipuolisen kuvan lapsen oppimisen tasosta. Suunnitelmaa käytetään myös lapsen aloittaessa koulun, jotta siirtymäkausi olisi mahdollisimman vaivaton.

Esikoulu, ala-aste ja vanhemmat tekevät yhteistyötä, jolloin käydään esimerkiksi tutustumassa koulun 1. luokkaan, jotta saataisiin mielikuva oikean koulun arkipäivästä.

Esikoulun ja alkuopetuksen sujuva yhteistyö luo perustan joustavalle, elinikäiselle oppimiselle. Yhteistyötä painotetaan sekä opetussuunnitelman laadinnassa että sen soveltamisessa.

Esiopetuksen sisältöjä ovat:

  • kieli ja vuorovaikutus
  • matematiikka
  • elämänkatsomustieto ja maailmankatsomus
  • ympäristö ja luonto
  • terveydenhoito
  • liikuntakasvatus
  • taide ja kulttuuri

 

Vorschullehrplan