Esikouluun hakeminenSaksalaisen koulun esikoulu kestää kaksi vuotta. Oppilaat valitaan esikoulun 1. luokalle esikoulunopettajan arvioinnin perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lapsen saksan kielen taitoon ja kehitystasoon, aikomukseen pyrkiä Saksalaisen koulun 1. luokalle sekä perheen yhteyksiin saksankielisiin maihin (esim. perheen kaksikielisyys, sukulaissuhteet tai oleskelu saksankielisessä maassa). Esikoulun 1. luokan oppilaiden pitää täyttää koulunaloitusvuonna vähintään 5 vuotta, esikoulun 2. luokan oppilaiden vähintään 6 vuotta. Esikouluopetus perustuu Helsingin Saksalaisen koulun esiopetussuunnitelmaan.